Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken arrangerer kulturtilbud for seniorer. En katalog med oversikt over kulturtilbudene utgis to ganger i året.

Program

Kulturprogrammet finnes både digitalt og i en brosjyre som utgis hver vår og høst. Du kan melde deg på arrangement direkte fra det digitale programmet.

Gå til digitalt program og påmelding til Den kulturelle spaserstokken

Ønsker du programmet tilsendt?

Du kan kontakte Kulturenheten v/avdeling Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14 for å få programmet tilsendt i posten.

Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager.

Se kulturkatalog fra Den kulturelle spaserstokken for høsten 2024 (PDF)

Forside DKSS høsten 2024

Informasjon om påmelding og billetter

Du kan melde deg på arrangementene digitalt eller på telefon.

Digital påmelding

Fra juni 2022 har Den kulturelle spaserstokken brukt et digitalt påmeldingssystem på nettsiden Seniorkultur.no. På nettsiden kan du enkelt melde deg på de arrangementene du ønsker å delta på. Du kan melde deg på flere arrangementer, eller bestille flere billetter til samme arrangement om du ønsker det.

Gå til Seniorkultur.no

Hjelp til påmelding på Seniorkultur.no

Steg 1 - Finn arrangement

Gå til nettsiden seniorkultur.no ved å klikke på lenken til program og påmelding over. Du vil da se en side som ser slik ut:

Bilde 1

Her finner du oversikt over alle kommende arrangementer i Den kulturelle spaserstokken.

Du kan enten bla deg gjennom oversikten eller du kan bruke søkefeltet øverst for å finne et bestemt arrangement. Dersom du vet hvilket arrangement du ønsker å melde deg på skriver du tittelen på arrangementet i søkefeltet.

La oss si at du ønsker å melde deg på “Trio Latino”. Skriv da “Trio Latino” i søkefeltet.

Bilde 2

Klikk på teksten eller bildet for å åpne dette arrangementet. Du får da opp en side hvor du kan lese mer om arrangementet:

Bilde 3

Steg 2 - Påmelding

Under bildet er det en stor knapp: “Bestill, avbestill eller endre billetter”. Ved å trykke på denne kommer du rett til bestillingen. Du kan også bla deg ned på siden.

Billettbestillingen ser slik ut:

Bilde 6

Begynn med å velge selve arrangementet under “Dato og sted”. På arrangementer som tilbyr flere spillesteder, velger du stedet som passer best for deg.

Bilde 7

Deretter fyller du inn fullt navn og telefonnummer.

Har du matallergier eller informasjon om tilrettelegging fyller du ut dette under “Matallergier og rullestol”.

Bilde 8

Deretter velger du antall billetter ved å trykke på pluss-tegnet:

Bilde 9

Helt til slutt trykker du på “Bestill billetter”:

Bilde 10

Du vil etter kort tid motta en SMS fra “DKSS” med bekreftelse på din bestilling. Denne inneholder informasjon om sted, dato, antall billetter du har reservert og beløp.

I tillegg får du et bestillingsnummer. Dette kan du bruke dersom du ønsker å endre din bestilling (f.eks. endre antall billetter eller avlyse din reservasjon).

En SMS vil se slik ut, avhengig av hvilket arrangement du har meldt deg på:

SMSbekreftelse1

Du har nå kommet i mål med din påmelding! God fornøyelse!

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp, eller ønsker å melde deg på via telefon, kan du ringe Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14 eller Hornemansgården på tlf. 73 84 17 00. Vår telefon er åpen på hverdager fra 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Påmelding på telefon

Dersom du ønsker å melde deg på via telefon kan du ringe Seniorkultur på 90 19 27 14 eller Hornemansgården på 73 84 17 00.

Telefonene er åpne mandag kl. 12.00 - 15.00 og tirsdag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (stengt kl. 11.30 - 12.00). Endringer kan forekomme. Noe venting kan oppleves de første dagene etter at påmeldingen er åpnet.
Du kan ikke sende SMS til disse telefonnumrene. 

Avbestilling av billetter

Fristen for avbestilling er en uke før arrangementet om ikke annet er oppgitt. Ved avbestilling etter fristen, eller manglende oppmøte til arrangement, vil det bli sendt faktura.

Du kan avbestille billetter enten i den digitale påmeldingsløsningen på Seniorkultur.no eller ved å ringe til Seniorkultur.

Hjelp til å endre eller avbestille billetter på Seniorkultur.no

Ønsker du å endre en reservasjon du har gjort på seniorkultur.no kan du gjøre dette ved å gå tilbake til arrangementet. Gå til www.seniorkultur.no ved å klikke på lenken til program og påmelding over.

Gå til arrangementet du ønsker å endre. Bla deg nederst på siden hvor du finner billettbestillingen. Til høyre vil du se en knapp: “Endre eller avbestille billetter”. Klikk på den.

Bilde 12

Du vil da få opp en side som ser slik ut:

Bilde 13

Fyll inn bestillingsnummeret du har fått på SMS. Klikk deretter på “Få billettene mine”.

Finner du ikke igjen bestillingsnummeret kan du trykke på “Glemt bestillingsnummer?”. Da vil du motta et nytt bestillingsnummer på SMS.

Når du har trykker på “Få billettene mine” kommer du tilbake til din originale reservasjon. Her har du mulighet til å oppdatere antall billetter, avbestille eller legge til annen informasjon.

Endre billetter2

Ønsker du for eksempel 2 billetter i stedet for 1 trykker du på plusstegnet.

Når du har gjort ønsket endring avslutter du ved å trykke på “Oppdater billetter”.

Bilde 16

Du vil nå få en ny SMS med bekreftelse på at bestillingen er oppdatert, enten det var endring i antall billetter eller avbestilling.

SMSbekreftelse2

Venteliste

Dersom et arrangement er fullt kan du velge å stå på venteliste. Om det blir ledig plass vil du bli kontaktet.

Betaling

Du betaler for billetten når du ankommer arrangementet. Vi oppfordrer til å benytte kort eller Vipps ved betaling.
På noen utvalgte arrangement betaler du via gebyrfri faktura i etterkant. Dette er spesifisert i katalogen.
På enkelte arrangement kjøper du billett via våre samarbeidspartnere. Det opplyses om dette under de arrangementene det gjelder.

Servering på arrangement

På noen arrangementer er servering inkludert i billetten. Det er opplyst om dette under hvert enkelt arrangement. Ledsagerbillett inkluderer ikke servering.

Tilgjengelighet

Si ifra ved påmelding dersom du eller noen i ditt følge bruker rullestol. Da kan vi tilrettelegge for dette så godt som mulig. Har du andre spørsmål om tilrettelegging, ta kontakt på telefon
90 19 27 14. Ledsagerbevis godtas på alle våre arrangement. 

Kontakt

Om oss - kontaktinformasjon og prosjekter i Den kulturelle spaserstokken

Du kan kontakte Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14. Vår telefon er åpen på hverdager fra 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Avdelingsleder Seniorkultur
Kjetil Krøvel, telefon 91 67 23 98

Følg Den kulturelle spaserstokken Trondheim på Facebook

Om Den kulturelle spaserstokken

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Den kulturelle spaserstokken har flere hundre kulturarrangement årlig, på ulike arenaer i hele byen. Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte.

Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet. Den kulturelle spaserstokken tilbyr arrangement på helse- og velferdssentre og nærmiljøarenaer i alle bydeler, og samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging.

Den kulturelle spaserstokken gir tilbud innen alle kunstformer: Musikk, teater, film, litteratur, kunst, turer, og gir i stor grad oppdrag til lokale utøvere.

Interkommunalt samarbeid og nasjonal satsing

Det er etablert et interkommunalt nettverk mellom kommuner i Trøndelag om Den kulturelle spaserstokken. Kommunene samarbeider bl.a. om turneer og oppdrag til lokale kulturutøvere.

Fra 2007 har Den kulturelle spaserstokken vært en nasjonal satsing. Formålet er å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Fra 2015 har ordningen vært administrert gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Kulturkarusellen - tilbud til helse- og velferdssentre

Kulturkarusellen er et skreddersydd kulturtilbud til helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune. Målgruppen for Kulturkarusellen er beboere med lav mobilitet og deres pårørende.

Arrangementene i Kulturkarusellen holdes som interne arrangement og annonseres ikke eksternt.

Kulturenheten sender tilbud om arrangement til helse- og velferdssentrene to ganger i året.

Forskningsprosjekt

Deltakelse i kulturtilbud representerer et stort potensial for inkludering i det norske samfunnet. Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke nye løsninger som kreves for at seniorer med innvandrerbakgrunn skal motiveres for deltakelse i kulturtilbud.

Trondheim kommune og Sintef samarbeider om et forskningsprosjekt, Kultur for eldre innvandrere - Utvikling av tilbud og tilrettelegging for deltakelse.

For artister og utøvere

Er du artist, musiker, kunstner, foredragsholder, kursholder eller lignende, og ønsker å opptre eller ha aktivitet for seniorer?

Kulturenheten søker utøvere og program som passer på ulike arenaer, fra større produksjoner til intimkonserter og mindre arrangement. Vi ønsker tilbud innen ulike sjangere, og er hovedsakelig interessert i tilbud med et tema eller spissede konsept.

Ulike typer oppdrag

Kulturenheten tilbyr arrangement for seniorer gjennom Den kulturelle spaserstokken og Kulturkarusellen. Vi har også ulike nærmiljøarrangement i samarbeid med aktører i byen, og vi samarbeider med andre kommuner i Trøndelag om turneer i Den kulturelle spaserstokken.

Vi vurderer alle tilbud ut fra hvordan det passer inn i det øvrige programmet og hvilket format som egner seg best, og tar kontakt med utøvere/program som er aktuelle. Utøver(e) blir engasjert for ett eller flere oppdrag etter nærmere avtale.

Turnevirksomhet i Den kulturelle spaserstokken eller Kulturkarusellen innebærer vanligvis to konserter per dag. Utøverne honoreres etter faste takster.

Antall arrangement i Kulturkarusellen avhenger av antall bestillinger fra helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune.

Den kulturelle spaserstokken i Trondheim promoterer noen av tilbudene ut til alle kommuner i Trøndelag, og koordinerer turneer for både artister og kommuner. Antall arrangement avhenger av antall bestillinger fra kommunene.

Meld inn programforslag

Skjema for innmelding av programforslag til Seniorkultur.

Spørsmål?

Kjetil Krøvel - avdelingsleder Seniorkultur, telefon 91 67 23 98

Hanne Jensen Sousa - kulturprodusent for Den kulturelle spaserstokken, telefon 91 76 00 56

Sist oppdatert: 28.05.2024

Fant du det du lette etter?