Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Trondheim kommune søkte sommeren 2021 etter en aktør som skulle utrede modeller for hvordan et slikt kulturråd kan være, og oppdraget ble gitt til Bjuda På AS.

Oppdraget ble gjennomført i perioden oktober 2021 - juni 2022.

Kommunedirektøren vil legge fram en sak for formannskapet tidlig på høsten 2022 hvor rapporten fra forprosjektet blir presentert. Saken vil gi anbefalinger for det videre arbeidet med etablering av et lokalt kulturråd i Trondheim.

Sist oppdatert: 15.06.2022

A03-P1-EPI006