Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Forprosjekt og rapport

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen, som gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet har utredet ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være.

Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Formannskapet har bedt om at det utarbeides en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig råd for lokal kultur. Kommunedirektøren la fram status i saken for KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Innspillsmøte 16. januar 2023

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune inviterer til et innspillsmøte, i forbindelse med kommunens videre arbeid. I møtet blir det gitt informasjon om arbeidet som er gjort så langt, og det åpnes for innspill fra byens kunst- og kulturaktører. 

Sted: Rådhussalen på Trondheim folkebibliotek 

Tid: Mandag 16. januar 2023 kl. 16.30

Det er 90 påmeldte per 12.01, og påmeldingen er nå stengt.

Send inn innspill til det videre arbeidet (frist 6. februar)

Sist oppdatert: 13.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006