Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Aktuelt

Høsten 2023 ble det opprettet en arbeidsgruppe som blant annet har jobbet med organisering og vedtekter for et lokalt råd for kultur i Trondheim. Arbeidsgruppa har bestått av representanter for ulike deler av kunst- og kulturfeltet:

 • Martin Palmer, visuell kunst
 • Lars Eggen, musikk
 • Arnhild Staal Pettersen, scenekunst
 • Kjersti Greger, film
 • Ann Elisabeth Wedø, institusjoner/arrangører
 • Gøran Bogstrand, fritidskultur
 • Maria Soot-Ryen, fritidskultur (permisjon fra mars 2024)

I mai 2024 ble Råd for kunst og kultur i Trondheim formelt opprettet, og arbeidsgruppa fungerer som et interimsstyre i oppstarten.

Lanseringsmarkering 24. mai

Fredag 24. mai kl. 10.00-11.00 inviterer interimsstyret til en lanseringsmarkering for Råd for kunst og kultur i Trondheim i Olavshallen, Store sal.

Lanseringen gir et lite innblikk i arbeidet som har ligget til grunn for denne opprettelsen, og en kort forventningsavklaring til hvordan rådet vil fungere.

Program:

 • Velkommen v/direktør for kultur og idrett Ola By Rise
 • Informasjon om forprosjektet v/Thomas Ryjord
 • Arbeidet i valgkomiteen v/Martin Smidt
 • Presentasjon av interimsstyret v/Monica Stendahl Rokne og Mette Jensen
 • Informasjon og forventningsavklaring fra interimsstyret
 • Hvordan skal rådet og det nye byrådet samarbeide? v/påtroppende byråd Trond Åm
 • Mingling

Påmelding til arrangementet

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet i Trondheim, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Forprosjekt og rapport

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen. Gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet utredet de ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være. Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Videre framdrift i arbeidet ble diskutert i KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Gjennomført prosess etter forprosjektet

Innspillsmøte i januar 2023

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune inviterte til et innspillsmøte om lokalt kulturråd på biblioteket 16. januar 2023. I møtet ble det gitt informasjon om arbeidet som er gjort så langt, og byens kunst- og kulturaktører kunne komme med sine innspill til den videre prosessen. Det var også mulig å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

Framdriftsplan behandlet i formannskapet

I sak 203/22 ble det bestilt en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig lokalt råd for kultur i Trondheim. Fremdriftsplanen ble lagt fram for KIF-komiteen 31. mai 2023, og vedtatt i Formannskapet 6. juni. Fremdriftsplanen bygger på anbefalinger i rapporten, innspill fra kulturaktører fra møtet i januar og skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.

Arbeidsmøter med kulturaktører

Det har vært gjennomført to arbeidsmøter 9. og 30. august 2023, hvor veien videre i arbeidet med etablering av et lokalt råd for kultur har vært tema. Deltakere i møtene har vært utvalgte representanter for paraplyorganisasjoner/interesseorganisasjoner innen kulturfeltet. De inviterte har samlet representert hele bredden av kulturfeltet i Trondheim.

Les oppsummering fra arbeidsmøtene

Opprettelse av arbeidsgruppe

I møtet 30. august 2023 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med organisering og mandat for et lokalt råd for kultur i Trondheim.

En valgkomité bestående av Tollef Østvang (Creo), Nina Skjemstad (Trondheim kulturnettverk) og Martin Smidt (Rotvoll kunstnerkollektiv) har tatt i mot innspill og vurdert kandidater til arbeidsgruppa. I arbeidet har valgkomiteen lagt vekt på bred representasjon fra kunst- og kulturfeltet, i tillegg til at deltakerne har allsidig erfaring, bredt kontaktnett og organisasjonserfaring.

Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid i oktober 2023, og en arbeidsgruppe ble opprettet.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet?

Send en e-post til .

Sist oppdatert: 22.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward