Hjem Kultur og fritidEtablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Vil du lede et forprosjekt for etablering av et lokalt kulturråd i Trondheim? Vi søker etter en aktør som skal utrede modeller for hvordan et slikt kulturråd kan være.

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Vi søker en aktør til å lede et forprosjekt for etableringen av et lokalt kulturråd.

Kunst- og kulturfeltet i Trondheim er mangfoldig, med sitt aktive fritidskulturliv, kunnskapsmiljøene og mangfoldet av profesjonelle aktører. Dette mangfoldet ønsker vi representert i utredningen. Forprosjektet skal forankres i kulturfeltet og bygge på erfaringer og behov forankret i kunst- og kulturlivet selv. Prosessen bør romme perspektiver fra livet på, foran og bak scenen.

Målet med forprosjektet er å legge grunnlaget for det videre arbeidet med å få på plass et kulturråd i Trondheim. Vi ønsker at erfaringene fra forprosjektet skal være retningsgivende for kommunens videre arbeid.

Oppdraget omfatter

Den som får oppdraget skal utarbeide en rapport som foreslår to-tre modeller for etablering og drift av lokalt kulturråd. Rapporten skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med å gi byen vår sitt eget kulturråd.

Som del av oppdraget forventes

 • Dialog med og involvering av kunst- og kulturfeltet i Trondheim. Det betyr både det frivillige og det profesjonelle kulturfeltet.
 • Dialog med og involvering av kommunens administrasjon innen kulturfeltet og kommunens egne kulturtilbud.
 • Kunnskapsinnhenting fra fagorganisasjoner og lokale kulturråd i andre kommuner.

Vi tenker det er naturlig at rapporten også ser på de felles utfordringene feltet har knyttet til gjenåpningen etter koronapandemien, og hvilken rolle et kulturråd kan ha i dette arbeidet.

Krav til oppdragstaker

 • Må være en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer.
 • Oppdraget kan deles av flere personer som en samlet tilbyder.
 • God kjennskap til og dokumentert erfaring fra kulturfeltet i Trondheim
 • Dokumentert erfaring fra nettverksarbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra rapporterings- og utredningsarbeid.
 • Må være strukturert, selvstendig og ryddig.
 • Evne til å reflektere rundt og presentere ulike problemstillinger i et sammensatt felt.

Tidsramme

Ønsket oppstart: august 2021

Oppdraget skal gjennomføres innen 01.12.2021

Økonomisk ramme

 • Honorar: 250 000 kroner. Oppdragstaker er selv ansvarlig for forsikring, sosiale avgifter, arbeidsgiveransvar osv.
 • Oppdragstaker disponer et budsjett på 50 000 kroner til utgifter knyttet til forprosjektet.

Tilbud

Tilbud skal inneholde

 • CV og presentasjon av oppdragstaker(e)
 • Kort plan for forankring og gjennomføring av forprosjektet
 • Referanser fra tidligere prosjekt

Tilbud merket “forprosjekt lokalt kulturråd” sendes til kultur.postmottak@trondheim.kommune.no innen 11.08.2021

Sist oppdatert: 17.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004