Fotballanlegg

Fotballanlegg

Søke om tid til fast trening og arrangement på fotballanlegg

Tid til trening og arrangement på kommunale fotballbaner fordeles sammen med andre utendørsanlegg. Anleggene fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten på disse anleggene. Fordelingen foregår hver januar for kommende sommersesong i en egen banefordelingsgruppe. Søknadsfristen er 1. januar hvert år.

Særkretsene søker på vegne av sine klubber, og klubber uten særkrets kan søke direkte til Idrettsrådet (fast treningstid) eller Trondheim bydrift (arrangement). Se nærmere info og kontaktinfo på Idrettsrådets hjemmeside.

Det kan søkes om arrangement gjennom hele sesongen, men søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil som regel bli nedprioritert.

Vinterdriftet kunstgressbaner

Eberg kunstgressbane og Lade kunstgress stor (bane for fotball og amerikanske idretter) brøytes om vinteren mandag til fredag mellom kl. 07.00-15.00. 

Oversikt over fotballanlegg

Nettsiden Fotballanlegg i Trondheim gir en oversikt over kunstgressbaner og fotballanlegg i Trondheim kommune, og kommunens ordninger og føringer for fotballanlegg.

Nettstedet er innrettet mot følgende målgrupper; idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere fotballanlegg, politiker, journalister, ansatte i kommuneadministrasjoner og andre som søker kunnskap om:

  • politiske vedtak knyttet til kunstgressbaner og granulat.
  • søknad om spillemidler.
  • søknad om kommunal garanti.
  • vedtatte kommunale garantier for fotballanlegg,
Kommunale fotballanlegg

Trondheim kommune eier og drifter følgende anlegg:

  • Dalgård kunstgressbane
  • Eberg kunstgressbane
  • Lade Idrettspark med to naturgressbaner (Lade 2 og Lade 3) og to kunstgressbaner (Lade 4 og Lade kunstgress stor). Naturgressbanene benyttes av både fotball, cricket og rugby, mens Lade kunstgress stor benyttes av både fotball, amerikansk fotball, rugby, baseball og lacrosse.
  • Leangen kunstgressbane
  • Sørborgen kunstgressbane. Denne driftes og leies ut av Klæbu IL.
  • I tillegg finnes det flere mindre baner for egenorganisert aktivitet. Se kart over nærmiljøanlegg, med blant annet skolebaner og ballbinger.
Private fotballanlegg

Idrettslagene i Trondheim eier og drifter egne kunstgressbaner. Spørsmål om anleggene eller henvendelse om bruk kan rettes direkte til klubben.

Trykk her for å se NFF Trøndelag sin oversikt over alle anlegg i Trøndelag.

Kontakt

Har du spørsmål om bruk av kommunale fotballanlegg, kan du rette henvendelse til Trondheim bydrift på . Henvendelse om private baner må rettes direkte til baneeier.

Sist oppdatert: 05.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward