Idrettshaller

Idrettshaller

Åpningstider og aktiviteter i idrettshallene

Se åpningstider her

Reservere strøtime i idrettshaller

Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan reservere strøtimer gratis i de kommunale idrettshallene og Trondheim Spektrum mellom 1. september og 30. april, med unntak av skoleferiene. Tjenesten er selvbetjent og du vil få bekreftelse på e-post. Trondheim kommune forbeholder seg retten til å annullere booket tid dersom det skulle bli nødvendig. Ved slike tilfeller vil du få informasjon med begrunnelse på e-post.

Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig som strøtimer fortløpende, og det er åpent for bestilling tre uker frem i tid. Strøtimetilbudet vil variere og det er ikke sikkert det finnes ledig tid den kommende perioden.

Dersom du ikke skal bruke tiden du har bestilt, må du avbestille tiden. Dette kan du gjøre selv på nettet eller ta kontakt med Trondheim bydrift.

Det er fotballforbud i Ranheim friidrettshall og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. I de øvrige kommunale hallene er det tillatt med fotball så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

Her kan du reservere strøtime

Åpen hall

Åpen hall er et tilbud hvor du fritt kan bruke hallene til uorganisert idrettsaktivitet, gjerne med vennegjengen eller familien. Åpen hall foregår blant annet i Blussuvollhallen og Ranheim friidrettshall. Det er ikke tilbud om åpen hall fra 1. mai til 1. september. Åpen hall utgår ved skoleferier og ved planlagte arrangement i hallene.

 Se tidspunkter for Åpen hall her

Søke om fast treningstid i idrettshaller (Gjelder ikke gymsal)

Fast treningstid i idrettshallene i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i idrettshall. Arbeidet med fordeling av fast treningstid foregår hver vår i en egen hallfordelingsgruppe.

Søknadsfristen var 5. april.

Særkretsene søker på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. Klubben melder sitt behov til krets-/regionsledd.

Klubber uten særkrets og som ikke er representert i hallfordelingsgruppa kan søke gjennom gjeldende søknadsskjema. Søknadsskjema er tilgjengelig på Trondheim kommunes hjemmesider fra februar måned med søknadsfrist 5. april for påfølgende sommerperiode (1. mai - 31. august) og idrettsperiode (1. september - 30. april).

Se nærmere info og kontaktinfo på Idrettsrådets hjemmeside

Søke om arrangement i idrettshall (Gjelder ikke gymsal)

Søknader om arrangement i idrettshallene i Trondheim behandles i sammenheng med tildeling av fast treningstid.

Søknadsfrist er 5. april for kommende sommerperiode (1. mai - 31. august) og idrettsperiode (1. september - 30. april).

Klubber med aktivitet som er representert i hallfordelingsgruppa skal ikke søke selv, men melde sitt behov til krets-/regionsledd.

Klubber uten særkrets og som ikke er representert i hallfordelingsgruppa, eller arrangør av ikke-idrettslig arrangement, kan søke via søknadsskjema.

Søknadsskjema for arrangement i idrettshall

Søknad om arrangement i gymsal eller andre kommunale lokaler søkes via Bookingbasen: booking.trondheim.kommune.no

Det kan søkes om arrangement gjennom hele sesongen, men søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil som regel bli nedprioritert grunnet fullbookede idrettshaller.

Oversikt over idrettshaller

Lenke til eget nettsted med oversikt over idrettshaller i Trondheim

Kommunale idrettshaller

Kommunale idrettshaller er de idrettshallene som Trondheim kommune selv eier og drifter. Skoler og barnehager har tilgang på idrettshallene på dagtid, og idretten bruker hallene på hverdager etter kl. 16.00 og i helgene.

 • Blussuvollhallen
 • Byneshallen
 • Husebyhallen
 • Klæbuhallen
 • Ladehallen
 • Leangenhallen
 • Leangen bydelshall
 • Munkvollhallen
 • Nidarvollhallen
 • Ranheim friidrettshall
 • Rosenborghallen
 • Rostenhallen
 • Tanemshallen
 • Vikåsenhallen
 • Åsheimhallen
 • Åsveihallen
Trondheim Spektrum

Trondheim kommune disponerer tiden på hverdager etter kl. 16.00 og i helgene fra 1. september til 30. april. Tiden som disponeres av Trondheim kommune fordeles til idretten som faste treningstider og arrangement.

 • Trondheim Spektrum hall A1
 • Trondheim Spektrum hall A2
 • Trondheim Spektrum hall A3
 • Trondheim Spektrum hall A4
 • Trondheim Spektrum hall D1
 • Trondheim Spektrum hall D2
 • Trondheim Spektrum hall D3
 • Trondheim Spektrum hall D3
 • Trondheim Spektrum hall F1
 • Trondheim Spektrum hall F2
 • Trondheim Spektrum hall E 1-6 - fordeles som gymsal
Private idrettshaller

Private idrettshaller eies og driftes av idrettslag eller private aktører. Trondheim kommune kjøper og disponerer noe tid i de private hallene fra 1. september til 30. april, med unntak av skoleferiene. Tiden som disponeres av Trondheim kommune fordeles til idretten som faste treningstider og arrangement. Spørsmål om leie av de private hallene må rettes til halleier.

 • Charlottenlundhallen eies av Charlottenlund SK
 • Flatåshallen eies av Flatås IL
 • Flatås fotballhall eies av Flatås IL
 • Heimdalshallen eies av Heimdal IF
 • Kolstad Arena eies av Kolstad IL og Trøndelag fylkeskommune
 • Myrahallen eies av Byåsen IL
 • Nidelvhallen eies av Nidelv IL
 • Ranheim Aktivitetshall eies av Ranheim IL
 • Utleirahallen eies av Utleira IL
 • Sjetne idrettshall eies av Sjetne IL
 • Trygg/Lade-hallen eies av SPK Trygg Lade

Det finnes også andre private idrettshaller i byen som Trondheim kommune ikke kjøper tid i.

Fylkeskommunale haller

De fylkeskommunale idrettshallene er lokalisert på videregående skolene, og driftes og eies av fylkeskommunen. Trondheim kommune kjøper tid i de fylkeskommunale fra 1. september til 30. april, med unntak av skoleferiene.Tiden som disponeres fordeles til idretten som faste treningstider og arrangement. Spørsmål om leie av de fylkeskommunale hallene må rettes til halleier.

 • Byåsenhallen
 • Charlottenlund videregående skoles idrettshall
 • Kolstad Arena
 • Strindahallen
 • Thora Storm videregående skoles idrettshall
 • Tiller Arena
 • Skjetlein vgs (liten hallflate)

Kontakt

Har du spørsmål om bruk av idrettshaller, kan du rette henvendelse til .

Sist oppdatert: 30.04.2024

Fant du det du lette etter?