VM i nordiske grener 2025 i Trondheim

VM i nordiske grener 2025 i Trondheim

Oversiktsbilde fra Granåsen, VM 1997

Initiativet til å arrangere VM kom fra skiidretten i Trøndelag, og det ble i 2010 startet et arbeid for å komme i posisjon nasjonalt. Trondheim kommune ble involvert og bystyret vedtok 27. februar i 2014, sak 19/14, enstemmig å støtte arbeidet for at Trondheim skal bli Norges neste søker - og arrangør - av VM i nordiske grener. Det ble søkt om VM i både 2021 og 2023, men Trondheim nådde ikke opp.

Seks år etter at VM-søknadsprosessen formelt startet og nesten ti år etter at Sør-Trøndelag Skikrets, sammen med skimiljøet i Trøndelag, Trondheim kommune og støttespillere i hele Trøndelag begynte arbeidet med et nytt ski-VM, ble det i oktober 2020 endelig klart: Trondheim skal arrangere VM på ski i 2025.

Trondheim kommune og Norges Skiforbund var sammen søkere til VM i nordiske grener som skal foregå i Granåsen i februar/mars 2025. Kommunen ønsker å gjøre VM til noe mer enn 12 dager med skirenn og folkefest. Et av målene er å skape samfunnsutvikling på viktige områder for Trondheim og Trøndelag.

Trondheim kommune har derfor nedsatt en egen koordineringsgruppe som skal samarbeide med VM-arrangøren og sikre kommunens interesser knyttet til mesterskapet.

Trondheim kommune og Norges skiforbund har inngått en samarbeidsavtale (hosting contract) med det internasjonale skiforbundet (FIS) som regulerer gjennomføringen av VM. Det er etablert et eget VM-selskap som eies av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag Skikrets (30 prosent) og Trondheim kommune (10 prosent).

Hvem gjør hva i VM-arbeidet?

Norges Skiforbund/Sør-Trøndelag Skikrets

  • Har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av VM i nordiske grener 2025.

VM-selskapet (Ski-VM Trondheim 2025)

  • Skal være organisasjonskomite og arrangør av VM i nordiske grener 2025.
  • Har det fulle organisatoriske og økonomiske ansvaret for planlegging og gjennomføring av VM.

Trondheim kommune

  • Skal stille anleggene i Granåsen til disposisjon i samsvar med det internasjonale skiforbundet (FIS) sine krav. Utbyggingen av Granåsen idrettspark pågår nå, og skal være avsluttet i god tid før VM.
  • Skal samarbeide tett med VM-selskapet om planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av VM.
  • Skal bidra til å gjøre VM til mer enn et idrettsmesterskap og til å sette Trondheim og regionen på kartet

Trondheim og regionen på kartet

Søknadskonseptet for VM på ski ble kalt «a taste of the winters to come» og er bygget på fire grunnpilarer; Barn og unge, miljø og teknologi, folkehelse, integrering og likeverd. 

Visjonen for prosjektet VM på ski var i søknadsprosessen “mer enn et mesterskap på ski, mer enn to ukers folkefest og hele Trøndelag skal med, fra Rindal til Bindal”. I dette ligger det at Trondheim, Trøndelag og ski-Norge har unike muligheter til å skape varige verdier i tiden frem til, gjennom og etter VM i 2025. 

For at ski-VM skal få den effekten som vi ønsker, må VM-organisasjonen og skikretsen i nært samarbeid med kommunen og regionen ta et ledende ansvar for å sette Trondheim og regionen på kartet, motivere til mer fysisk aktivitet i hele befolkningen og øke verdiskapingen i privat og offentlig sektor. Frivilligheten må også engasjeres, da det er behov for om lag 2500 frivillige til gjennomføringen av ski-VM

Med VM på ski 2025 kan det i Trondheim skapes en folkefest som bare Norden kan tilby. I Granåsen vil alle øvelser arrangeres; hopp, langrenn og kombinert - for begge kjønn. Granåsen idrettspark er oppdatert til et nytt og moderne hverdagsanlegg for alle.

Trondheim kommune ønsker at VM på ski skal fremme Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby. VM på ski kan spille opp gründere, bedrifter og andre idérike folk til å å skape teknologier, produkter og løsninger som kan samarbeide med VM om å løse utfordringer. Dette kan være knyttet til for eksempel snøproduksjonsteknologi, event-, opplevelses- og sportsteknologi, klima og bærekraft. VM-organisasjonen må arbeide for et klimanøytralt VM på ski, med sterk tilknytning til FNs bærekraftsmål.

Trondheim kommune er opptatt av at åpenhet, inkludering, ytringsfrihet, etisk refleksjon og delingskultur skal prege arbeidet med VM på ski. Trondheim kommune vil at ski-VM 2025 i Trondheim skal være en arena for arbeidsinkludering for personer, spesielt unge, som står utenfor arbeidslivet. 

Norge har en sterk rolle som skinasjon, og Trondheim som VM-arrangør er opptatt av å bidra i utviklingen av internasjonal skisport. Gjennom søknadsarbeidet er det startet initiativer som det skal bygges videre på; kunnskapsdeling, teknologi og arrangement.

Politiske saker

VM på ski i Trondheim i politiske saker:

Kommunedirektøren har nedsatt en egen koordineringsgruppe for VM på ski 2025. Denne gruppa skal samarbeide med VM-arrangøren og sikre kommunens mål og interesser knyttet til mesterskapet.

Kontaktinfo

Kjell Inge Stellander, e-post:

Jeg ønsker å være frivillig under ski-VM i 2025, hvem kontakter jeg?

Dersom du ønsker å hjelpe til før, under eller etter VM i nordiske grener 2025, kan du kontakte SKI-VM Trondheim 2025.

Følg det som skjer i VM-organisasjonen på deres nettside.

Granåsen-prosjektet har en egen nettside, dersom du ønsker å vite mer.

Sist oppdatert: 23.08.2022

Fant du det du lette etter?