Bli støttekontakt eller fritidsassistent

Bli støttekontakt eller fritidsassistent

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter? Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter, som følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter. Enheten ansetter også fritidsassistenter, som er tilknyttet faste aktiviteter med flere deltakere.

Hvem kan bli støttekontakt eller fritidsassistent?

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva innebærer det?

Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte til å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

En personlig støttekontakt følger som oftest opp enkeltpersoner som trenger tettere oppfølging. Fritidsassistentene er knyttet til faste gruppeaktiviteter, hvor flere personer med behov for tilrettelegging deltar. 

Både støttekontakter og fritidsassistenter skal

  • Fange opp brukerens interesser
  • Finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter
  • Motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse
  • Legge til rette for kultur- og fritidsaktiviteter som brukerne selv ønsker å delta i
  • Motivere for nye aktiviteter
  • Hjelpe brukerne til å utvikle sosiale relasjoner slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet

En støttekontakt kan ikke bruke egen bil i oppdraget, eller hjelpe til med praktiske gjøremål som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging, frisør- og legebesøk.

Registrer deg

Du registrerer din interesse ved å sende inn en søknad. Vi ber om at du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser i søknadsteksten. Dette vil gjøre det enklere for oss å finne riktig person til riktig oppdrag.

Din registrering blir vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta tid å finne riktig person til riktig oppdrag.

Gå til stillingsutlysning for støttekontakt for barn og unge

Gå til stillingsutlysning for støttekontakt for voksne

Gå til stillingsutlysning for fritidsassistent for barn, unge og voksne

Betingelser

Støttekontakten godtgjøres for tiden med kroner 180,10 per time og får dekket sine utgifter med kroner 18,75 per time. Et støttekontaktoppdrag tilsvarer cirka 3 timer/uke.

Fritidsassistenten lønnes for tiden fra kroner 180 per time etter ansiennitet. Det utbetales kveldstillegg på kr 28 per time for arbeid etter 17.00, og tillegg for arbeid på lørdager og søndager. Arbeidstiden avtales på forhånd.

Oppdragstaker har taushetsplikt om personlige forhold knyttet til bruker, jamfør § 13 af i Forvaltningsloven.

Både støttekontakter og fritidsassistenter må fremlegge gyldig politiattest før oppdraget iverksettes. 

Rapportering og samarbeid

Støttekontakter og fritidsassistenter har ansvar for å sende inn rapporter som beskriver hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Dette gjøres på standard rapportskjema. Mangel på rapporter kan føre til at oppdraget/tilsettingen blir avsluttet.

Det er viktig at støttekontakter og fritidsassistenter samarbeider godt med både foreldre, pårørende, frivillige lag og organisasjoner og offentlige instanser.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Kulturenheten:

Sissel Nestvold, avdelingsleder Barnekultur
Telefon 41 30 57 47

Marit Kjerrengvoll Ekle, avdelingsleder Tilrettelagt fritid voksne
Telefon 92 01 12 84

 

For deg som allerede er støttekontakt eller fritidsassistent

Her finner du praktisk informasjon og skjema

Det er opprettet en egen side for deg som er støttekontakt eller fritidsassistent. Her finner du nødvendige skjema, praktisk informasjon og oversikt over aktiviteter. 

Spørsmål om godtgjøring/registrering av timer i HR-portalen rettes til merkantilt team:

Renate Bekken
Telefon: 47 50 29 54
E-post: 

John Haugen
Telefon: 94 78 96 29
E-post: 

Trenger du støttekontakt?

Her finner du informasjon om hvordan du kan få støttekontakt

Sist oppdatert: 31.05.2024

Fant du det du lette etter?