Idrett - aktivitetstilskudd

Idrett - aktivitetstilskudd

Om tilskuddsordningen

Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjonshemmede uansett alder. Tilskuddet er aktivitetsbasert støtte og beregnes på grunnlag av idrettslagets aktivitetstall, rapportert via den årlige idrettsregistreringen i NIF.

Søknadsfrist

Tilskudd gis automatisk til alle klubber som har oppdatert sin informasjon i siste års idrettsregistreringen. Det betyr at klubbene ikke skal sende søknad om aktivitetstilskudd.

Tilskuddet fastsettes etter

  • Antall aktive under 20 år i hver avdeling/gruppe.
  • Antall aktive funksjonshemmede uansett alder.
  • Antall aktive funksjonshemmede under 20 år gis dobbel støtte.

Hva skal tilskuddet brukes til

  • Administrasjon og sekretær- eller forretningsførerhjelp
  • Instruksjons- og treningsutgifter
  • Lokalleie til trening og møter
  • Utgifter i forbindelse med deltakelse i stevner og møter

Utbetaling av tilskudd

Beløpet utbetales i august/september måned.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62
E-post:

Sist oppdatert: 10.09.2021

Fant du det du lette etter?