Tilskudd og stipend

Tilskudd og stipend

Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger og stipend i Trondheim kommune. Du finner også informasjon om tilskudd kommunen administrerer på vegne av andre.

Oppdatering av Tilskuddsbasen

Tilskuddsbasen oppdateres fra 25. juni, og søkere kan derfor oppleve noe nedetid de påfølgende dagene. Dersom du opplever problemer ber vi om at du forsøker igjen litt senere.

Opplever du problemer med Tilskuddsbasen?

Da kan du prøve dette:

Trykk ctrl+f5 knappene samtidig.

Om dette ikke hjelper kan du prøve å starte din nettleser i inkognitovindu:

For Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/browse-inprivate-in-microsoft-edge-cd2c9a48-0bc4-b98e-5e46-ac40c84e27e2

For Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history

For Google chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=EN&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Dersom du ikke får til å levere rapport kan du kontakte saksbehandler for å utsette rapportfristen.

Ofte stilte spørsmål

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar å behandle søknader skal være oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning. Det varierer fra inntil 3 ukers behandlingstid for søknader med løpende behandling (uten søknadsfrist) til 8-12 uker for søknader med fast søknadsfrist. Ta kontakt med saksbehandler for tilskuddsordningen hvis behandlingstiden ikke er oppgitt.

Kan jeg søke om tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført?

Trondheim kommune innvilger ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført.

Unntak fra dette er presisert i retningslinjene for de ordningene det gjelder.

Tilskuddsbasen - veileder, ofte stilte spørsmål og kontaktinformasjon

Tilskuddsbasen er Trondheim kommunes dataløsning for søknader om tilskudd. Når du skal søke om tilskudd må du (for de aller fleste tilskuddsordningene) søke gjennom Tilskuddsbasen. Her kan du også følge saksbehandlingen, lese og godta vedtak, skrive rapport eller melde inn en klage.

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen og ofte stilte spørsmål

Kontakt oss om Tilskuddsbasen eller Aktørbasen

Send oss en e-post dersom du trenger hjelp til bruk av Aktørbasen eller Tilskuddsbasen, eller du mener det er oppstått en feil i systemet.

  • Beskriv hva du trenger hjelp til eller hva som er feil.
  • Oppgi ditt mobil-nummer, så vi kan kontakte deg ved behov.

Ta kontakt med saksbehandler for hver enkelt tilskuddsordning om du har spørsmål om retningslinjer eller behandlingstid.

Hva om jeg oppdager feil i søknaden etter at den er sendt inn?

Du trenger ikke å trekke søknaden og lage ny om du oppdager feil i en søknad du har sendt inn. Ta kontakt med saksbehandler - hvis det er før søknadsfrist og saksbehandlingen ikke har kommet for langt kan søknaden ofte sendes i retur til deg, slik at du kan korrigere den og sende inn på nytt. Husk å oppgi saksnummer for søknaden.

Søknadsfrister

Noen tilskuddsordninger har fast søknadsfrist. Andre har ingen frist, men behandles fortløpende gjennom året. Søknadsfristene er beskrevet inne på hver enkelt ordning.

Barn og unge

Helse/funksjonshemmede

Idrett og friluftsliv

Kunst og kultur

Mangfold og inkludering

Miljø

Legater i Trondheim kommune

Legater du kan søke på

Legatene i Trondheim kommune består av sosiale legater og ett kulturlegat. De sosiale legatene retter seg mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte innbyggere i kommunen. Kulturlegatet retter seg mot kunstnere og kulturarbeidere i Trondheim.

Styret for legatene består av fem medlemmer, der fire oppnevnes av Trondheim bystyre for valgperioden. Oppvekst- og utdanningsdirektør er fast medlem i styret for de sosiale legatene, og kultur-, nærings- og idrettsdirektør er fast medlem i styret for kulturlegatet.

Styremedlemmer i inneværende valgperiode er:

  • Knut Fagerbakke, styreleder
  • Ivar Henry Larsen, styremedlem
  • Torild Ofstad, styremedlem
  • Eli Førde Aarskog, styremedlem

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til styrets leder eller kontaktperson hos kommunedirektøren.

Kontaktperson for de sosiale legatene er rådgiver Monica Holden Aasen, telefon 90 54 37 97.

Kontaktperson for kulturlegatet er seniorrådgiver Roald Birkelund, telefon 95 26 33 52.

Fordelte tilskudd

Se oversikt over tidligere tildelinger fra Trondheim kommune

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Eksterne tilskuddsordninger

Oversikt over eksterne tilskuddsordninger

Sist oppdatert: 05.07.2024

Fant du det du lette etter?