Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om spillemidler til kulturbygg.

Innsending av søknad

Søknadene behandles hos Trøndelag fylkeskommune, men skal sendes via Trondheim kommune. Kommunen prioriterer mellom søknadene, før de sendes over til fylket.

Søknadsfrist til Trondheim kommune er 1. mars.

Mer informasjon om ordningen og søknadsportal finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur

Kontaktperson: Roald Birkelund, seniorrådgiver
Telefon: 95 26 33 52
E-post:

Sist oppdatert: 08.12.2021

Fant du det du lette etter?