Hjem Politikk og planerParti og politikere

Parti og politikere

Politiske partier i bystyret 

Arbeiderpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Arbeiderpartiet 28 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder:
Sissel Trønsdal, mobil 92888935, e-post: sissel.tronsdal@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Arbeidspartiets bystyregruppe:

Postadresse:
Arbeiderpartiet v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Trondheim Arbeiderparti

Arbeiderpartiet

Styrevervregisteret 

Høyre

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Høyre 14 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder:
Ingrid Skjøtskift, mobil 95198726, e-post: ingrid.skjotskift@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Høyres bystyregruppe:

Postadresse:
Høyre v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Trondheim Høyre

Høyre 

Unge Høyre

Styrevervregisteret

Fremskrittspartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Fremskrittspartiet 4 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder:
Elin Marie Andreassen, mobil 91830111, e-post: 
elin-marie.andreassen@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Fremskrittspartiets bystyregruppe:

Postadresse:
Fremskrittspartiet v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Facebook 

Fremskrittspartiet

Styrevervregisteret 

Venstre

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Venstre 4 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder:
Erling Moe, mobil 91544404, e-post: erling.moe@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Venstres bystyregruppe:

Postadresse:
Venstre v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Trondheim venstre

Venstre

Styrevervregisteret

Sosialistisk Venstreparti

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Sosialistisk Venstreparti 4 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Ottar Michelsen, mobil 91555983, e-post: ottar.michelsen@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe:

Postadresse:
Sosialistisk Venstreparti v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

SV Trondheim

Styrevervregisteret

Rødt

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Rødt 2 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Ragna Vorkinnslien, mobil 93472462 e-post: ragna.vorkinnslien@gmail.com

Kontaktinformasjon til Rødts bystyregruppe:

Postadresse:
Rødt v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Rødt

Styrevervregisteret

Kristelig Folkeparti

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Kristelig Folkeparti 2 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Geirmund Lykke, mobil 91666537, e-post: geirmund.lykke@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Kristelig Folkepartis bystyregruppe:

Postadresse:
Kristelig Folkeparti v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Trondheim KrF

Styrevervregisteret

Miljøpartiet De Grønne

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Miljøpartiet De Grønne 5 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Ola Lund Renolen, mobil 99448040, e-post: ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe:

Postadresse:
Miljøpartiet De Grønne v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Miljøpartiet De Grønne

Styrevervregisteret

Senterpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Senterpartiet 2 representanter i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Marte Løvik, mobil 41427612, e-post: marte.lovik@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon til Senterpartiets bystyregruppe:

Postadresse:
Senterpartiet v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Senterpartiet

Styrevervregisteret

Pensjonistpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Pensjonistpartiet 2 representant i bystyret.

Representanter

Gruppeleder: 
Svein Otto Nilsen, mobil 91112470, e-post: sv-ot@online.no

Kontaktinformasjon til Pensjonist Partiets bystyregruppe:

Postadresse:
Pensjonist Partiet v/(navn på person)
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Besøksadresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim

Pensjonistpartiet 

Styrevervregisteret

Politisk administrasjon

Kommunens beslutningssystem innebærer at politikerne vedtar, og rådmannen gjennomfører det som er vedtatt. Det betyr at hovedtyngden av kommunens administrasjon og utøvende medarbeidere er ansatt hos rådmannen.

Det er tre unntak; Bystyresekretariatet, Kontrollkomiteens sekretariat og Trondheim kommunerevisjon.

Bystyresekretariatet
Hjelper politikerne med avvikling av møtene, innkallinger, sakspapirer, protokoller og generelle sekretariatsfunksjoner.

Trondheim kommunerevisjon
Er politikernes organ for kontroll med forvaltningen. De gjennomfører revisjonsprosjekter vedrørende økonomiske forhold og forvaltningsrevisjon, det vil si undersøkelser som viser om og hvordan rådmannens administrasjon gjennomfører det som er vedtatt.

Kontrollkomiteens sekretariat

Parlamentarisme

I henhold til kommuneloven kap. 3 kan bystyret vedta å innføre parlamentaristisk styringsform.  Spørsmålet er utredet av bystyret med tanke på innføring etter kommunestyrevalgene i 1999, 2003 og 2011, men ikke vedtatt.

Utredningen utarbeidet i 1998

Bystyresak fra april 2002
Utarbeidet forslag til organisasjonskart - 2002

Utarbeidet forslag til reglement - 2002

Bystyresak fra mai 2010

Rapport fra utvalg, 2010

Rapport om hva som må avklares, 2010/2011

Vedtak om innføring av parlamentarisme må treffes med tilslutning av minst halvdelen av bystyrets medlemmer og må være fremmet og votert over i bystyret senest 31. desember i nest siste år av valgperioden.  Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall.  Innføring av parlamentaristisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte bystyrets konstituerende møte.  Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til.

Bystyret kan også vedta å gå tilbake til formannskapsmodell, det vil si den styringsform som er i Trondheim pr. dato.

 

Sist oppdatert: 15.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?