Plan for areal til offentlige tjenester

Plan for areal til offentlige tjenester

I "Plan for areal til offentlige tjenester" utreder vi kommunens behov for areal til offentlige tjenester og idrett helt fram til 2060. En viktig del av arbeidet er å vurdere muligheter for å spare areal gjennom arealeffektive løsninger og sambruk.

Planen ble første gang behandlet i 2017, og revidert i 2022 i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplans arealdel.

Planen skal være et grunnlag for videre arbeid med arealplanlegging og langsiktig økonomiplanlegging. Den har som formål å sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig areal til offentlige tjenester og idrett, både på kort og lang sikt. Planen inneholder forslag til retningslinjer for videre arbeid med temaet og en bydelsvis handlingsplan for tomtesøk, regulering og erverv. To illustrasjonskart viser henholdsvis aktuelle tomter og hvor det mangler tomter. 

Planen presenterer også status for tjenesteområdene med identifiserte lokasjoner, arealer som er sikret gjennom reguleringsplaner, kommunalt eierskap og spilt inn ved rullering av kommuneplanens arealdel. Denne statusen blir løpende oppdatert i digital utgave av planen som er tilgjengelig på som google site. 

 

Sluttbehandling

 

Plan for areal til offentlige tjenester - eldre dokumenter

Sist oppdatert: 11.01.2024

Fant du det du lette etter?