Plan for areal til offentlige tjenester - eldre versjon

Plan for areal til offentlige tjenester - eldre versjon

Siste versjon av planen

I "Plan for areal til offentlige tjenester" utreder vi kommunens behov for areal til offentlige tjenester og idrett helt fram til 2050. En viktig del av arbeidet er å vurdere muligheter for å spare areal gjennom arealeffektive løsninger og sambruk.

Planhorisonten er helt til 2050, og planen skal være et grunnlag for videre arbeid med arealplanlegging og langsiktig økonomiplanlegging. Den har som formål å sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig areal til offentlige tjenester og idrett, både på kort og lang sikt. Planen inneholder forslag til retningslinjer for videre arbeid med temaet og en bydelsvis handlingsplan for tomtesøk, regulering og erverv. To illustrasjonskart viser henholdsvis aktuelle tomter og hvor det mangler tomter.

Sluttbehandling

Plandokumenter

Høring og offentlig ettersyn

Planen var på høring og offentlig ettersyn med frist for merknader 20.05.2017.

Innkomne merknader kan i sin helhet leses her: Merknader samledokument

Bakgrunnsdokumenter

Eldre dokumenter

Lenke til artikkel om planen i nettmagasinet Trondheim 2030: trondheim2030.no/2016/01/19/trondheim-kan-komme-til-a-trenge-63-nye-idrettsanlegg-om-35-ar

Formannskapet 21.03.2017

Formannskapet 12.01.2016

Sist oppdatert: 11.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward