Boligpolitisk plan

Boligpolitisk plan

Hva er boligpolitisk plan?

Boligpolitisk plan er en temaplan som omhandler både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Generell boligpolitikk dreier seg om hvordan folk flest skal bo, mens sosial boligpolitikk retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp fra det offentlige for å skaffe eller beholde bolig.

Bystyrets vedtak

Bystyret fattet den 30.09.2020 vedtak til Boligpolitisk Plan 2020.

Last ned vedtakene

Eldre dokumenter

Forslag til boligpolitisk plan 2020

Kommunedirektøren fremla 30.09.2020 forslag til Boligpolitisk plan for bystyret.

Last ned saksfremlegg

Boligpolitisk plan 2020 drøfter og formulerer mål og tiltak innenfor seks hovedtema:

  • boligproduksjonens størrelse og lokalisering
  • kvalitet i bolig, bo- og nærmiljø
  • boligmarkedene
  • etablering av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • geografisk fordeling av levekår og integrering
  • kommunalt disponerte utleieboliger
Relevante dokumenter

Relevante dokumenter fra saken kan lastes ned her:

Kortversjon

For den som ønsker en rask innføring i boligpolitisk plan 2020, finnes planen også som kortversjon.

Kommunedirektørens forslag til boligpolitisk plan 2020 (kortversjon)

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planen kan rettes:

John S. Schistad
E-post:
Telefon: 92 64 54 97

Sist oppdatert: 10.06.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward