Hjem Skole og opplæringUlike fritak under grunnskoleopplæringa

Ulike fritak under grunnskoleopplæringa

Fritak fra aktiviteter

Ditt barn skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som dere mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Dere må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Vi vil for øvrig understreke at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4)

Gudstjenester i skoletiden

Dere, eller barnet selv om det er over 15 år, kan melde fritak fra deltakelse i gudstjeneste. Fritak gjelder også øving til deltakelse i gudstjeneste.

Veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester

Fritak fra vurdering med karakter

Hvis ditt barn skal ha fritak for vurdering med karakter i et fag, skal det likevel få vurdering uten karakter. Det er rektor ved skolen som fatter vedtak om fritak fra vurdering med karakter.

Når en elev har opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), avgjør foreldrene om eleven skal ha vurdering med karakter eller uten karakter. Denne avgjørelsen gjelder bare fag som er omtalt i enkeltvedtak om spesialundervisning.

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge i siste halvdel av et opplæringsår er fritatt for vurdering med karakter dette skoleåret.

Elever som har rett til særskilt morsmålsopplæring på ungdomstrinnet kan få fritak fra karakter i skriftlig sidemål. Det samme gjelder elever med IOP og enkeltvedtak om spesialundervisning.

Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal ha tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. De kan få fritak fra vurdering med karakter i faget, og denne avgjørelsen er et enkeltvedtak.

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i et fag, skal ikke delta på eksamen i faget. Elever som er fritatt for vurdering i sidemål, skal ha eksamen på hovedmål begge eksamensdager i faget norsk.

Hva sier loven?

Fritak fra opplæringsplikten

I helt spesielle tilfeller kan det av hensyn til eleven være behov for fritak fra opplæringsplikten jf opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004