Kriterier for tildeling av ressurser til spesialundervisning

Kriterier for tildeling av ressurser til spesialundervisning

Modell for tildeling av ressurser til spesialundervisning for elever med store, omfattende og vedvarende behov for spesialundervisning.

Tilpasset opplæring med spesialundervisning, skal for de fleste dekkes av den ordinære budsjettrammen. Elever med de største og mest omfattende behov for spesialundervisning utløser en toppfinansiering ut fra tre kategorier.

Nedenfor følger beskrivelse av kategoriene: Kriterier i uthevet skrift skal legges til grunn, mens de andre er tilleggskriterier for omfattende og sammensatte behov.

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Tilpasset opplæring/spesialundervisning

Kriterier som skal legges til grunn

 • har vedvarende behov for spesialundervisning store deler av skoledagen
 • har alvorlig grad av lærevansker
 • har IOP som viser avvik fra målene i de fleste fagene i Kunnskapsløftet, men kan følge hele eller deler av fagmålene i enkelte fag.

Unntak kan være barn med autisme

 • kan få opplæring gruppe/klasse

Funksjonsevne

Eleven klarer en god del selv, men lærer/evt. andre må i perioder være til stede for veiledning, tilrettelegging og assistanse.

Tilleggskriterier

 • har alvorlig grad av lærevansker
 • har IOP som viser behov for tilrettelegging på grunn av store atferdsvansker
 • har alvorlig grad av lærevansker
 • har IOP som viser stort behov for tilrettelegging på grunn av psykisk og/eller somatiske vansker.

Pleie/omsorg/helse

kan ha behov for oppfølging til medisinering, mating, stell.

SFO/tilsyn

Kan ha behov for SFO/Avlastning før/etter skoletid, også utover 4. trinn.

Tilpasset opplæring/spesialundervisning

Kriterier som skal legges til grunn

 • har vedvarende behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen
 • har omfattende lærevansker
 • har IOP som viser avvik fra målene i Kunnskapsløftet i alle fag

Unntak kan være barn med autisme.

 • kan være noe i gruppe med andre elever, men har behov for individuelt tilrettelagt undervisning

Funksjonsevne

Eleven klarer lite selv, så lærer/evt. andre må være til stede for veiledning, tilrettelegging og assistanse, men kan bistå også andre i gruppen.

Tilleggskriterier

 • omfattende lærevansker
 • har IOP som viser behov for tilrettelegging på grunn av omfattende atferdsvansker
 • omfattende lærevansker
 • har IOP som viser behov for tilrettelegging på grunn av alvorlige psykisk og/eller somatiske vansker.

Pleie/omsorg/helse

har behov for pleie, omsorg i store deler av dagen.

SFO/tilsyn

Kan ha behov for SFO/Avlastning før/etter skoletid, også utover 4. trinn.

Tilpasset opplæring/spesialundervisning

Kriterier som skal legges til grunn

 • har store, omfattende og vedvarende behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen.
 • har store og omfattende lærevansker
 • har IOP som viser avvik fra Kunnskapsløftet i sin helhet
 • egne opplæringsmål /individuell opplæring
 • kan være til stede sammen med andre i gitte situasjoner, men har ikke muligheter til å delta på lik linje med andre.

Funksjonsevne

Eleven klarer ingen ting selv og lærer/evt. andre må være til stede for individuell veiledning, tilrettelegging og assistanse hele tiden.

Pleie/omsorg/helse

har behov for kontinuerlig oppfølging, overvåking og pleie.

SFO/tilsyn

Kan ha behov for SFO/Avlastning før/etter skoletid, også utover 4. trinn.

Sist oppdatert: 05.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward