Norsk og grunnskole for ungdommer 16-20 år

Norsk og grunnskole for ungdommer 16-20 år

Norsk og grunnskole som eget tilbud til ungdommer mellom 16 og 20 år.

Dette er for deg som:

  • trenger norskopplæring eller grunnskoleopplæring
  • mangler vitnemål fra hjemlandet
  • ønsker å ta grunnskolefag på norsk

For å søke på videregående skole, trenger du vitnemål fra grunnskolen.

Tilbudet på ungdomsgruppa

Norskopplæring og grunnskolefagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Du får også to timer kroppsøving i uka. Opplæringen skjer i kombinasjonsklasser i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vi bruker modulbaserte læreplaner. Eksamen og vitnemål er som for ordinær grunnskole.

Læreplaner for norskopplæring som ikke er grunnskole.

Undervisningen skjer på Heimdal videregående skole og Charlottenlund videregående skole.

Datoer for oppstart

Du kan søke om plass når som helst i skoleåret. Oppstart blir når vi har plass i en klasse på riktig nivå.

Pris

Tilbudet er gratis.

Søke

Du skal melde deg i resepsjonen.

Ta med dokumentasjon på oppholdsgrunnlag i Norge, dokumentasjon på utdanning fra hjemlandet, pass/reisebevis, og eventuelle tidligere norskkursbevis.

Du tar noen prøver og har en samtale med en kartlegger på ungdomsgruppa. Skolen vurderer hvor lang tid du må gå på grunnskolen før du kan ta eksamen. Du vil få plass i klassen der vi tror du vil lære mest.

Vi minner om plikten til å ta TBC-test.

Du kan ta tuberkulosevaksine på Vaksinasjon- og smittevernkontoret, Erling Skakkes gate 40 (Leütenhaven) inngang A og C.

Sist oppdatert: 09.02.2024

Fant du det du lette etter?