Norsk og grunnskole for ungdommer 16-20 år

Norsk og grunnskole for ungdommer 16-20 år

Norsk og grunnskole som eget tilbud til ungdommer mellom 16 og 20 år.

  • Du er mellom 16 og 20 år
  • Du trenger norskopplæring eller grunnskoleopplæring
  • Du mangler vitnemål fra hjemlandet
  • Du ønsker å ta grunnskolefag på norsk

For å søke deg inn på videregående skole, trenger du vitnemål fra grunnskolen.

Tilbudet på ungdomsgruppa

Norskopplæring og grunnskolefagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Trovo deltar i forsøk med modulbaserte læreplaner. Eksamen og vitnemål er som for ordinær grunnskole.

Læreplaner for norskopplæring som ikke er grunnskole.

Ungdomsgruppa er fordelt på Heimdal videregående skole og Charlottenlund videregående skole.

Datoer for oppstart

Vi har fortløpende inntak for ungdommer. Det betyr at du kan søke om plass når som helst i skoleåret. Du kan gå i en klasse som har startet om det er plass der, og når vi ser at det kan fungere.

Pris

Tilbudet er gratis.

Søke

Du skal melde deg i resepsjonen.

Ta med dokumentasjon på oppholdsgrunnlag i Norge, dokumentasjon på utdanning fra hjemlandet, pass/reisebevis, og eventuelle tidligere norskkursbevis.

Du tar noen prøver og har en samtale med en kartlegger på ungdomsgruppa. Skolen vurderer hvor lang tid du må gå på grunnskolen før du kan ta eksamen. Du vil få plass i klassen der vi tror du vil lære mest.

Vi minner om plikten til å ta TBC-test.

Du kan ta tuberkulosevaksine på Vaksinasjon- og smittevernkontoret, Erling Skakkes gate 40 (Leütenhaven) inngang A og C.

Sist oppdatert: 17.02.2023

pd0mdwk0002C3