Sped- og småbarnsteam

Sped- og småbarnsteam

To voksenhender holder foten til et spedbarn
Sped- og småbarnsteam jobber hovedsak i familier med barn i alderen 0 - 6 år hvor det er stor bekymring. Vi tar saker fra alle bydelene, samt at noen ansatte også bistår med tilsyn under samvær. Vi samarbeider i noen saker med ansatte fra Tiltaksteam på bydel og de ulike teamene i Byomfattende ressursavdeling (BRA).
Generell tiltaksbeskrivelse 

Generell tiltaksbeskrivelse:Forskning viser at familier med størst hjelpebehov er de som mottar minst hjelp.Hjelpeapparatet blir stående uten tilstrekkelige tiltak og faren for å flytte barn ut av hjemmet øker. Barnevernsreformen har som en av sine målsettinger at barnevernet skal styrke det forebyggende arbeidet og ha fokus på tidlig innsats. Hjelpen skal være tilpasset barnet og familiens behov, samtidig som rettssikkerheten til partene skal ivaretas. Sped- og småbarnsløftet er ett av Trondheim kommunes satsingsområde for å svare ut disse målene.   

Kunnskapsgrunnlag og verdier er det bygd på:

Trondheim kommune har et strategidokument som vi har kalt SteinSaksPapir. Ideen er at oppvekst er et felles ansvar mellom innbyggerne og tjenestene. Brukermedvirkning, relasjonell tenking og samarbeid på tvers er avgjørende for å gi god og riktig hjelp. Å gi hjelp som er forankret i god kunnskap og erfaringer er avgjørende. Kunnskapsmodellen er et godt utgangspunkt for tiltaket. Barnets behov står i sentrum og foreldrene skal styrkes til å gi god utviklingsstøtte til barnet. Dette skjer i en samskaping med foreldrene. 

Målgruppen som tiltaket skal jobbe med:

Familier med høy risiko for plassering utenfor hjemmet og der eksisterende tiltak ikke strekker til. Dette er ofte familier med store og sammensatte vansker og som har behov for hjelp på flere områder. 

Målsetting med arbeidet:
 • Stabilisere situasjonen og bidra til tilstrekkelig trygghet for barna, også på kveld, natt og helg. 
 • Tettere og hyppigere interaksjon med familiene.
 • Legge til rette for utvikling.
 • Koble på og samarbeide med andre nødvendige instanser.
 • Avløse eksisterende tiltak som blir overflødige og gi riktig hjelp som oppleves nyttig for familier.
Metodikk: Hvordan er det vi jobber?
 • Ta utgangspunkt i barnas og familienes behov, ikke bare hvilke tjenester vi kan tilby.
 • Frihet til valg av metode, men ha tilgang til et mangfold.
 • Lett tilgjengelig og lett utløsbar.
 • Være tett på, tilgjengelig og primært hjemme der familiene lever sine liv.
 • Samtale og avklaring med familie, tydelig på bekymring, men også få tak i familiens opplevelse og hjelpebehov slik at innsatsen er tilpasset den enkelte familie.
 • Rammebetingelser som bidrar til at definert målsetting nås
 • Fokus på relasjonell kapasitet/familie- og nettverksarbeid
Kompetanse i teamet:

Det ansettes i utgangspunktet fem personer i teamet. Disse forventes å inneha handlingskompetanse, samspillskompetanse og relasjonskompetanse.I teamet har vi også fokus på:

 • Tilknytningsteori
 • Nettverksarbeid
 • Miljøterapi
 • Familieterapi
 • Systemarbeid
Samhandling med andre tjenester

Helsestasjonstjenester, barnehage, Familie for første gang, Ambulant familieteam, Barnevernvakta, Barnas Stasjon, OBU, NAV, Boligkontoret m.m. 

Kontaktinfo:

Lokasjon: BFT Omsorgsenheten, Gartnerhaugveien 2

Inntakskoordinator: Pål Børmark, telefon 95 26 32 37, E-post:

Avdelingsleder: Solvår Hernes telefon 90 25 27 85, E-post:

Teamleder: Anniken Johansen, telefon 46 87 31 20,  E-post:

Sist oppdatert: 12.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward