Barnevern

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for hjelp, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Over 80 % av alle barn som barnevernet engasjerer seg i, tar imot frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Barnevernet er en del av barne- og familietjenesten i kommunen. 

Hva kan barne- og familietjenesten hjelpe til med?

Kontaktinformasjon Barne- og familietjenesten

Åpningstid kl. 8.00 - 15.30

Se kartet over hvilken bydel du tilhører

Utenom åpningstid (kl. 8.00 -15.30) kan du ta kontakt med Barnevernsvakta.

Foreldreveiledning

Livet kan i perioder by på utfordringer for oss alle. I slike perioder kan det være godt å rådføre seg med fagfolk. Barne- og familietjenesten kan tilby ekstra støtte til familien.

Familier, foreldre, barn og unge kan henvende seg til helsesøster på helsestasjonen eller i skolen, for å presentere sin problemstilling. Helsesøster sitter i team med tverrfaglig personell, som vil kunne gi familier ulike former for råd, veiledning og hjelpetiltak. Også skole og barnehage kan være behjelpelig med å formidle kontakt til Barne- og familietjenesten.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn når barnets biologiske foreldre av ulike årsaker ikke kan ta vare på det.

Plassering i fosterhjem brukes som tiltak innenfor barnevernet.

Om du vurderer å bli fosterhjem eller du vil vite mer om fosterhjem, kan du gå inn på sidene Barne- ungdoms og familiedirektoratetwww.fosterhjem.no eller Norsk Fosterhjemsforening 

Oppfølging av barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon i Trondheim kommune gjøres av Omsorgsenheten for barn og unge. Dette inkluderer også arbeid med biologiske foreldre.

Hva er tilsyn i fosterhjem?

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i et annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barnet har det.

Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Alle barn som bor i fosterhjem skal så ofte som nødvendig, og minimum 4 ganger i året, få besøk av en uavhengig person som kommunen har engasjert for å kontrollere om barnet har det bra.

Denne personen skal ikke være ansatt som saksbehandler i barnevernet, eller ha nære relasjoner til fosterhjemmet.

Den kommunen fosterbarnet bor i er oppdragsgiver og ansvarlig for å opplæring og oppfølging av tilsynspersonen. Dette er oppdragsbasert og ikke en ansettelse i en stillingsprosent.

Hvem kan bli tilsynsperson?

Det stilles ikke spesielle krav til utdanning eller erfaring for å kunne være tilsynsperson. Tilsynspersonen skal gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og om barnevernets forutsetninger for fosterhjemsoppholdet blir oppnådd. For å kunne fylle en slik oppgave må det være et tillitsforhold mellom tilsynspersonen og fosterbarnet.

Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper som:

 • Evne til å snakke med voksne og med barn på ulike alderstrinn
 • Være sensitiv, oppmerksom og ta barnet på alvor
 • Kunne formidle skriftlig til barneverntjenesten hvorvidt fosterbarnet blir ivaretatt på en god måte 
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Det kreves at tilsynspersonen leverer skriftlige rapporter fra minimum 4 tilsynsbesøk pr. kalenderår
 • En tilsynsperson må ha god vandel
 • Politiattest må fremlegges

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • Gruppesamlinger for tilsynspersoner
 • Mulighet for individuell veiledning
 • Økonomisk godtgjøring etter gjeldende satser for Trondheim kommune

Hvis du vil bli tilsynsperson kontakt

Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten
Telefon 72 54 22 40

Mail: tilsyn.omsorgsenheten@trondheim.kommune.no

 

For oppdragstakere

Barnevernstiltak

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Sist oppdatert: 22.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?