Barnevern

Barnevern

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for hjelp, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Over 80% av alle barn som barnevernet engasjerer seg i, tar imot frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Barnevernet er en del av barne- og familietjenesten i kommunen.

Hva kan barnevernet hjelpe til med?

Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten

Åpningstid kl. 08.00-15.30

Se kartet over hvilken bydel du tilhører

Utenom åpningstid (kl. 08.00-15.30) kan du ta kontakt med Barnevernsvakta.

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Foreldreveiledning

Livet kan i perioder by på utfordringer for oss alle. I slike perioder kan det være godt å rådføre seg med fagfolk. Barne- og familietjenesten kan tilby ekstra støtte til familien. Her kan du lese mer om hvilke tilbud kommunen har.

Fosterhjem

Bli fosterhjem i Trondheim

Barnevernstiltak

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Sist oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward