Barnevern

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for hjelp, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Over 80 % av alle barn som barnevernet engasjerer seg i, tar imot frivillige hjelpetiltak i hjemmet.

Hva kan barne- og familietjenesten hjelpe til med?

Kontaktinformasjon Barne- og familietjenesten

Se kartet over hvilken bydel du tilhører

Foreldreveiledning

Livet kan i perioder by på utfordringer for oss alle. I slike perioder kan det være godt å rådføre seg med fagfolk. Barne- og familietjenesten kan tilby ekstra støtte til familien.

Familier, foreldre, barn og unge kan henvende seg til helsesøster på helsestasjonen eller i skolen, for å presentere sin problemstilling. Helsesøster sitter i team med tverrfaglig personell, som vil kunne gi familier ulike former for råd, veiledning og hjelpetiltak. Også skole og barnehage kan være behjelpelig med å formidle kontakt til Barne- og familietjenesten.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn når barnets biologiske foreldre av ulike årsaker ikke kan ta vare på det.

Plassering i fosterhjem brukes som tiltak innenfor barnevernet.

Om du vurderer å bli godkjent som fosterhjem eller du vil vite mer om fosterhjem, kan du gå inn på sidene Barne- ungdoms og familiedirektoratetwww.fosterhjem.no eller Norsk Fosterhjemsforening 

Oppfølging av fosterhjem i Trondheim kommune gjøres av Omsorgsenheten for barn og unge

Barnevernstiltak

Gartnerhaugen

LINK

For oppdragstakere

Sist oppdatert: 29.12.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css