Sosial stønad

Sosial stønad

Tidligere sosialtjenesten er nå en del av NAV-kontorene i Trondheim og skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til eller forebygge sosiale problemer.

Sosialhjelpssatser for 2024

Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, praktisk bistand, gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som blant annet mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad

Alle som oppholder seg lovlig i landet kan søke om økonomisk stønad.

Du kan søke dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter.

Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Hvordan søker du?

NAV-kontoret i den bydelen du bor/oppholder deg tar imot søknad og vurderer behovet for hjelp.

NAV-kontoret gjør en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.

Du finner mer informasjon om økonomisk sosialhjelp på NAV sine nettsider.

Søknadsskjema

Dersom du er folkeregistrert i Trondheim kommune, kan du søke digitalt hos NAV.

Søk om sosialhjelp hos NAV

For å søke digitalt, må du logge deg på med enten BankId eller BankId på mobil, Buypass eller Commfides.

Dersom du ønsker å søke på papirskjema, kan du skrive ut søknadsskjema, og sjekkliste over hvilken dokumentasjon du må sende inn.

Sist oppdatert: 17.06.2024

Fant du det du lette etter?