Trygg skolevei

Trygg skolevei

Trondheim kommune oppfordrer til at flest mulig barn går eller sykler til skolen, både av hensyn til barnas helse, miljøet og trafikksikkerheten ved skoleområdet.

I områder rundt skoler er det ofte mye trafikk om morgenen før skolen begynner, fordi mange foreldre velger å kjøre barna sine til skolen. Dette kan oppleves utrygt for både barn, foreldre og ansatte ved skolene.

Trondheim kommune oppfordrer til at flest mulig barn går eller sykler til skolen, både av hensyn til barnas helse, miljøet og trafikksikkerheten ved skoleområdet.

Trondheimsskolen driver et aktivt arbeid med trafikkopplæring, både i samarbeid med Grønn Barneby og Miljøpakken. Trafikkopplæringen følger læringsmålene i læreplanen og er ment å gi elevene god nok aldersbetinget kompetanse til å kunne bevege seg i trafikken i lokalmiljøet.

Fordeler med å gå eller sykle til skolen

 • Færre biler til skolen gir bedre trafikksikkerhet
 • Barna lærer seg å beherske trafikken og blir mer selvstendige
 • Man konsentrerer seg bedre etter å ha rørt seg litt, og har bedre forutsetninger for å lære resten av skoledagen
 • Man får bedre kondisjon
 • Mindre bilkjøring er bra for miljøet
 • Verdiskapende
 • Barna syns det er artig å gå sammen med de andre

Hva kan foreldrene gjøre?

Gåbuss - en gågruppe til skolen

En gåbuss er en gruppe med barn som samles og går sammen til skolen. Det kan være en forelder med som følge eller barnegruppen kan gå på egenhånd.

Foreldre i et nabolag kan gå sammen om å organisere gåbuss for barna i området:

 • et sosialt tiltak som også kan fremme fellesskapsfølelsen og et godt skolemiljø
 • et tiltak som gir trygghet for at barnets bevegelse fanges opp på skoleveien
 • et tiltak som kan bidra til at barna blir bedre kjent med eget nabolag
Et aktivt Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved skolen
 • Bidra til et godt foreldre/skole-samarbeid
 • Bidra til å informere kommunen om trafikkfarlig skolevei.
 • Arrangere trafikkdager sammen med skolen (for eksempel sykkelverksted, refleksaksjoner og så videre)
 • Øke trykket inn mot skolen slik at trafikkopplæringen prioriteres
Skolepatrulje

Skolen/FAU kan etablere en skolepatrulje.

Info fra Trygg trafikk om skolepatrulje

Må du kjøre til skolen?

For de foreldre som kjører til skolen anbefaler vi at de som kan, setter av barna et lite stykke unna skolen, slik at barna går den siste biten selv. Ved en del skoler er det tilrettelagt for korttidsparkering slik at de minste barna kan følges inn.

Oppleves skoleveien utfordrende?

Om du har spørsmål eller konkrete innspill som du tenker vil bidra til en trygg skolevei for dine barn, se vår temaside om trafikksikkerhet for hvor du kan henvende deg.

Sist oppdatert: 05.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward