Hjem Veg, vann og avløpVann og avløp for bedrifter og profesjonelleSiste oppdateringer av sanitærreglement del 2

Siste oppdateringer av sanitærreglement del 2

10.02.2021

Endring tekst for godkjente anboringsklammer for støpejernsrør, stålrør og asbest-sementrør i norm T-05 pkt. 3.1.

06.04.2020

Endret kravspesifikasjon for fargekoder i A-05 - OV12

03.02.2020

Krav om 1-års og utvidet 5-års kontroll av oljeutskillere, kontrollene skal tas på tømt anlegg. Spesifisert krav til prøveflaske som benyttes ved prøvetaking. Gjelder norm T-14.

29.01.2020

Endring av godkjente anboringsklammer for støpejernsrør, stålrør og asbest-sementrør i norm T-05 pkt. 3.1.1

09.01.2020

Endret krav til kommunale og private ledninger i samme grøft norm T-01 pkt. 3.2.
Nyanlegg / utskifting eksisterende vannledning lagt til kum skal være diffusjonstette og legges som rør i rør. I norm T-01 pkt. 3.2.1

16.12.2019

Det er krav til at alle private vannledninger i dimensjon mindre eller lik DY 110 millimeter skal være diffusjonstette.
I norm T-01 pkt. 3.2.1

06.11.2019 Tillegg til kravspesifikasjonene i norm T-08 tilbakeslagssikring pkt 3.4
04.11.2019 Mindre tekstendringer i norm A-02 og A-03 pkt.3 og 3.1
19.09.2019 Endret tabell for kategorier tilbakeslagssikring T-08
18.03.2019

T-14 Behandling av oljeholdig avløpsvann punkt 4.5 Drift og vedlikehold:

"For at en gravitmetrisk utskiller skal kunne skille olje fra vann, skal oljeutskilleren fylles med vann opp til utløpsnivå før den tas i bruk. Det samme gjelder etter hver tømming"

04.03.2019

T-06 Sikring mot feilføring av avløpsvann punkt 3.1 Krav til utførende foretak for å unngå feilføring:

"Dokumentert feilføringskontroll kreves utført ved alle direkte / indirekte tilknytninger til kommunal avløpsledning, (for eksempel taknedløp, wc og sluk etc.), dette skal dokumenteres med vedlegg til ferdigmelding."

 

A-04 Rapportering av stikkledninger og installasjon punkt 3.2 Hva skal rapporteres:

"Utført feilføringskontroll for overvann og spillvann"

Sist oppdatert: 10.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004