Siste oppdateringer av sanitærreglement del 2

Siste oppdateringer av sanitærreglement del 2

 

26.01.2024 Norm A-04 punkt 3 Henvisning til Trondheim kommune sin innmålningsinstruks
26.01.2024 Norm A-05 punkt 3 Henvisning til Trondheim kommune sin innmålningsinstruks
26.01.2024 Norm T-01 punkt 3.2 informasjon om jording der vann- eller avløpsrør benyttes som jordelektrode.
20.09.2023 Norm T-01, godkjent sammenkobling mellom medierør (inner-rør) og varerør (ytter-rør) for privat vanninntaksledning.
04.09.2023 Norm T-11 Vannmåler: Endret beskrivelse av nyinstallasjon av ½" vannmåler. Fjernet betaling av brakett i 3.2. Endret rutine for innrapportering etter installasjon av vannmåler.
14.08.2023 Norm T-08 Endring i væskekategori sprinkleranlegg
10.03.2023 Norm T-08 Lagt til krav om serviceavtale på ventil i kategori 4
07.03.2023 Norm A-04 Rapportering av privat vann- og avløpsanlegg. Endret rutine.
25.01.2023 Norm T-15 Behandling av fettholdig avløpsvann. Store deler er endret. Blant annet oppdaterte normer, nye standarder er oppdatert og krav om drift, kontroll og prøvetaking er lagt til.
25.01.2023 Norm T-11 Vannmåler. Store deler av innhold er endret. Blant annet tekniske krav, kontroll av vannmåler og melderutiner for vannmålere. 
30.11.2022 Norm T-05. Endring i krav for anboringsklammer av fabrikat EWE. Setningsledd er beskrevet i kravet
22.11.2022 Norm T-01. Endring i krav for private brannvannsuttak, pkt. 3.2.1 krever private brannhydranter.
24.08.2022

Norm A-01. Oppdatert beskrivelse av unntak fra søknadsplikt i samsvar med gjeldende byggesaksforskrift (SAK10).

06.04.2022

 Endring i tabell i norm T16. Lagt til PFAS

08.03.2022

Tillegg under Definisjoner på hva som skal teknisk plangodkjennes hos Kommunalteknikk.

19.01.2022

Endring av tabell i norm T-16 med oversikt over krav til påslipp av forurenset avløpsvann

07.09.2021

Endring av tekst i T-08, avsnitt 3

10.02.2021

Endring tekst for godkjente anboringsklammer for støpejernsrør, stålrør og asbest-sementrør i norm T-05 pkt. 3.1.

06.04.2020

Endret kravspesifikasjon for fargekoder i A-05 - OV12

03.02.2020

Krav om 1-års og utvidet 5-års kontroll av oljeutskillere, kontrollene skal tas på tømt anlegg. Spesifisert krav til prøveflaske som benyttes ved prøvetaking. Gjelder norm T-14.

29.01.2020

Endring av godkjente anboringsklammer for støpejernsrør, stålrør og asbest-sementrør i norm T-05 pkt. 3.1.1

09.01.2020

Endret krav til kommunale og private ledninger i samme grøft norm T-01 pkt. 3.2.
Nyanlegg / utskifting eksisterende vannledning lagt til kum skal være diffusjonstette og legges som rør i rør. I norm T-01 pkt. 3.2.1

16.12.2019

Det er krav til at alle private vannledninger i dimensjon mindre eller lik DY 110 millimeter skal være diffusjonstette.
I norm T-01 pkt. 3.2.1

06.11.2019 Tillegg til kravspesifikasjonene i norm T-08 tilbakeslagssikring pkt 3.4
04.11.2019 Mindre tekstendringer i norm A-02 og A-03 pkt.3 og 3.1
19.09.2019 Endret tabell for kategorier tilbakeslagssikring T-08
18.03.2019

T-14 Behandling av oljeholdig avløpsvann punkt 4.5 Drift og vedlikehold:

"For at en gravitmetrisk utskiller skal kunne skille olje fra vann, skal oljeutskilleren fylles med vann opp til utløpsnivå før den tas i bruk. Det samme gjelder etter hver tømming"

04.03.2019

T-06 Sikring mot feilføring av avløpsvann punkt 3.1 Krav til utførende foretak for å unngå feilføring:

"Dokumentert feilføringskontroll kreves utført ved alle direkte / indirekte tilknytninger til kommunal avløpsledning, (for eksempel taknedløp, wc og sluk etc.), dette skal dokumenteres med vedlegg til ferdigmelding."

 

A-04 Rapportering av stikkledninger og installasjon punkt 3.2 Hva skal rapporteres:

"Utført feilføringskontroll for overvann og spillvann"

Sist oppdatert: 25.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward