Hjem Veg, vann og avløpVann og avløp for bedrifter og profesjonelle

Vann og avløp for bedrifter og profesjonelle

Ledningskart

Ta kontakt med avdeling for vann og avløp i Trondheim bydrift for spørsmål om ledningskart, vannavstengninger og generelle spørsmål om drift av vann- og avløpssystemet i Trondheim.

Telefon: 72 54 63 50 (åpningstid er kl 08.00-15.00, mandag - fredag. Onsdag fra kl 09.00) 

Vakttelefon utenom arbeidstid: 72 54 64 49

E-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Tempevegen 22

Sanitærreglement

Siste endringer i sanitærreglementet

Skjema for bedrifter

Søknads- og meldingsskjemaer for bedrifter og konsulenter

Skjema for igangsetting og ferdigmelding av tiltak

En sanitærmelding består av to skjema; igangsetting av tiltak og ferdigmelding av tiltak.

Skjemaet for igangsetting av tiltak lastes ned nedenfor, fylles ut og sendes inn på e-post.

Skjemaet for ferdigmelding av tiltak med aktuelt kartutsnitt bestilles på e-post.

Skjemaer kan sendes ferdig utfylt via e-post til bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Skjemautskrifter på papir kan leveres i vårt kundemottak i 3. etasje i Tempevegen 22, eller sendes i brevpost til:

Trondheim kommune
Trondheim bydrift
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Bestille vannavstenging

Her finner du fremgangsmåte for bestilling av vannavstengning på kommunal vannledning.

Vannavstengninger for planlagte arbeider bestilles via skjema. Planlagte vannavstengninger bestilles senest kl. 12.00 fire virkedager før planlagt avstengning.

Eksempel: Hvis du bestiller vannavstengning mandag før kl 12.00 vil du få avstengningen i løpet av kommende fredag. Bestiller du etter kl 12.00 vil du få avstengningen først mandag uka etter.

Akutte bestillinger ved feil på privat nett må tilpasses allerede oppsatte avtaler.

Eventuelle vedlegg sendes til bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Ved akutte hendelser, ring 72 54 63 50.

Her finner du oversikt over planlagte vannavstengninger

Følgende opplysninger ønskes ved bestilling av vannavstengning

 • Navn på bestillende foretak
 • Kontaktpersonens navn og telefonnummer
 • E-postadresse for vedtak/godkjenning i retur
 • Årsak - for eksempel arbeid i forbindelse med privat nett (stikkledning)
 • Forklaring - hva skal gjøres (reparasjon av rør, ventil etc.)
 • Eksakt adresse (hvor arbeid skal utføres)
 • Ønsket starttidspunkt (dato og klokkeslett)
 • Antatt varighet

Trondheim bydrift vil, etter bestilling er mottatt, sende følgende dokumentasjon i retur til bestiller

 • Bekreftet dato og klokkeslett for avstengning
 • Utsnitt av ledningskart der berørte eiendommer/adresser er avmerket
 • Liste over berørte adresser

Se for øvrig dokumentet:

Kravspesifikasjon ovenfor godkjente foretak fra Trondheim bydrift VA

Vann og avløp, analysetjenester

Analysesenteret tilbyr analyse av drikkevann, badevann, avløpsvann, resipienter med mer.

Analysesenteret har høy kompetanse og lang erfaring for analyse av

 • drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriftens krav til nettkontroll, enkel- og utvidet rutinekontroll
 • sensorisk analyse av vann
 • analyse av bassengvann og badevann
 • vassdragsovervåkning
 • avløpsvann, slam, sigevann, prosessvann etc.

Hvis ønskelig kan Analysesenteret sette opp prøvetakingsplan til ulike forskrifter og kundekrav. Analysesenteret er også behjelpelig med prøvetaking og transport av prøven til laboratoriet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Drikkevannskvaliteten i Trondheim kommune

Vann og avløp, prosjekteringsverktøy

Veiledere og annet prosjekteringsverktøy

Sist oppdatert: 22.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006