Fjernavlest vannmåler

Fjernavlest vannmåler

De gamle vannmålere i Trondheim kommune skal skiftes ut med nye fjernavleste vannmålere fremover. Den nye måleren sender automatisk målerstand i stedet for at du må lese av manuelt.

fjernavlest vannmåler

Hvorfor gjør vi det?

Den viktigste grunnen til å bytte til fjernavleste vannmålere for innbyggere er å effektivisere og heve kvaliteten på fakturagrunnlaget for vann- og avløpsgebyr. Dette vil redusere feilkilder og betyr mindre manuell håndtering for både innbygger og saksbehandler i kommunen. Trondheim kommune ønsker å tilby innbygger en mer forståelig faktura og på sikt gi innbygger valgfrihet til fakturahyppighet.

Her kan du lese om fjernavleste vannmålere i kommunens byutviklingsmagasin

I tillegg åpner teknologien opp for å varsle innbygger ved mistanke om lekkasje på privat stikkledning eller rør inne i boligen. Det er politisk vedtatt å installere fjernavleste vannmålere i Trondheim kommune. Her kan du gå inn og lese saksfremlegget.

Hva betyr det å få en fjernavlest vannmåler?

Måleren vil sende data om forbruk jevnlig. På denne måten vil du få riktig vannforbruk som grunnlag for din faktura. Du slipper også å lese av vannmåleren din manuelt, og vil på sikt kunne se hvordan ditt forbruk er på Min side. I tillegg til økt datakvalitet på fakturagrunnlaget og mer korrekt fakturering, får innbygger innsikt i eget vannforbruk gjennom Min side.

På sikt ønsker prosjektet å tilby månedlig fakturering, noe som vil bli mulig med fjernavleste vannmålere. Økt datakvalitet vil også hjelpe innbyggere ved eierskifter, som i dag er kilde til feilfakturering og mulig konflikt mellom kjøper og selger.

Det vil komme en rørlegger og gjennomføre installasjonen. Selve installasjonen medfører ingen direkte kostnader for abonnenten.

Hvordan behandler vi dataene fra vannmålerne?

Dataene behandles på en sikker måte i henhold til lover om personvern og datasikkerhet. Kommunen vil kun bruke informasjon om vannforbruk til innbyggertjenester og lekkasjesøk.

Formål med innsamling av data

Formålet ved innsamling av data fra fjernavleste vannmålere er å sikre Trondheim kommunes befolkning sikker tilgang til drikkevann. Dette gjøres ved å bruke forbruksdata til korrekt fakturering og til monitorering og analyse av rørnettet. Dette gjør at vi kan redusere lekkasjer og optimalisere produksjonen av drikkevann og tilhørende infrastruktur.

Begrunnelse og lovlighet

Vi bruker Personopplysningsloven artikkel 6 1e) jamfør Drikkevannsforskriften paragraf 15, 1.ledd. Databehandlingsansvarlig er Trondheim kommune.

Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Dette for å hindre at drikkevannet blir forurenset og bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.

Tilgang til dataene er begrenset. Det vil kun være de ansatte i Trondheim kommune som skal jobbe med saken som har mulighet til å se data fra de fjernavleste vannmålerne. Dette er strengt regulert. Det er tekniske barrierer som sikrer at det kun er de med tjenestlig behov kan se dataene.

Teknologi

Teknologien vi bruker til radiokommunikasjonen er LoRa. Denne teknologien lar oss sende små biter av informasjon fra vannmåleren inn til våre systemer. Vannmålerne som blir installert skal ikke kobles til strøm, men inneholder et batteri som skal vare hele dens levetid.

Vi har valgt LoRa fordi det er en teknologi som bruker svært lite energi når den sender fra seg informasjon. Levetiden på vannmåleren kan derfor komme opp i 15 år uten å skifte batteri.

Overføring av data

Vannmåleren fungerer slik at den sender fra seg informasjon 2-3 ganger i døgnet, og deretter går den i dvale. Disse sendingene tar alt fra 5 til 20 sekunder, og resten av døgnet bruker den ikke energi på kommunikasjon. Når den sender fra seg informasjon, sender den gjerne siste døgns forbruk, slik at det til enhver tid er overlapp i informasjonen som vi mottar. Denne informasjonen blir så sendt til Trondheim kommunes datasystemer og lagret der.

Hvordan bruke vannmålere til lekkasjesøk?

En fordel med fjernavleste vannmålere er at det blir enklere å oppdage lekkasjer på vannrør. Med hjelp fra fjernavleste målere kan kommunen få bedre oversikt over faktiske forbruk og variasjoner i forbruk. Dette vil heve kvaliteten på kommunens analyser og effektivisere søk etter lekkasjer. Det vil igjen bidra til å redusere vanntap i det kommunale vann- og avløpsnettet.

Her kan du lese om lekkasjesøk i kommunens byutviklingsmagasin

For Trondheim kommune vil gevinsten komme i form av sparte kostnader og mindre sløsing av rent behandlet drikkevann. Vannregnskapet er en oversikt for vann- og avløpsavdelingen der de kan se hvor behandlet drikkevann fra vannbehandlingsanleggene blir av i vannettet. Dette er et essensielt verktøy for driftsoperatørene. Bedre datakvalitet og den økte innsikten i vannettet gjør at driftsoperatørene får bedre beslutningsgrunnlag om hvilke områder som skal prioriteres i forbindelse med lekkasjesøk og investeringer.

Fjernavleste vannmålere vil hjelpe driftsoperatørene til å finne riktig adresse ved mistanke om lekkasje. Dette er en betydelig forbedring fra dagens prosess, og vil redusere søketiden betraktelig.

Pris på vann og avløp

Priser bestemmes politisk årlig og settes av Bystyret på slutten av året. Her finner du gjeldende priser for vann og avløpstjenester i Trondheim kommune.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Send oss en e-post til eller ring 72 54 63 50 hvis det er noe du ikke finner svar på.

Sist oppdatert: 19.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward