Leie av gategrunn og utplassering av container

Leie av gategrunn og utplassering av container

Leie av gategrunn

Dersom du må oppta gategrunn eller parkeringsplasser i forbindelse med arbeid, må du betale gategrunnsleie.
Her ser du kart hvor indre sone er markert.

Tillatelse til bruk av gategrunn

Tillatelse til slik bruk av gategrunn (overflateareal) gis gjennom godkjenning av arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan i henhold til kommunens Retningslinjer for arbeid/utplassering på offentlig gategrunn i Trondheim.

Utplassering av container

Her kan du lese Retningslinjene for utplassering av containere på offentlig veg og gategrunn.

Priser for leie av gategrunn

Gategrunnsleie beregnes for alle dager unntatt hellig- og høytidsdager.

  • Indre sone: kr 7,65 kr per kvm per dag
  • Ytre sone: kr 4,10 kr per kvm per dag

*Indre sone: midtbyen med tilstøtende områder

Gategrunnsleie vil gjelde for alt gateareal uansett funksjon. Dersom gatearealet helt eller delvis består av parkeringsplasser med avgift, må du betale gategrunnsleie for hele parkeringsplassen.

Satser for bruk av gategrunn uten godkjent plan

Engangsgebyr indre sone kr 1000 for første døgn - deretter forhøyet gategrunnsleie inntil plan er godkjent.

Engangsgebyr ytre sone kr 500 for første døgn - deretter forhøyet gategrunnsleie inntil plan er godkjent.

Forhøyet gategrunnsleie;

Indre sone: kr 36,- pr kvm
Ytre sone: kr 19,- pr kvm

Pris for container

  • Container indre sone kr. 115,00 per døgn
  • Container ytre sone kr. 62,00 per døgn

Ved utsett av container uten godkjent plan

Engangsgebyr indre sone: kr 550,- pr container inntil plan er godkjent.

Engangsgebyr ytre sone: kr 290,- pr container inntil plan er godkjent.

Arbeidstillatelse

Trondheim kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette krav om leie til det foretaket som står ansvarlig for arbeidstillatelsen og har fått denne godkjent.

I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke og sende inn arbeidstillatelse. 

Det stilles spesielle krav til utarbeidelse av arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan, så hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet dette.

Hvis du skal søke kommunen om overflatearbeid på det kommunale veinettet må det sendes inn elektronisk søknad om arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan.

Midlertidig skilting av parkering forbudt

Kostnader i forbindelse med midlertidig skilting av parkering forbudt vil bli fakturert bestiller.

Dette  bestilles hos Trondheim bydrift. Send forespørsel til: 

Kontakt oss

Saksbehandling av arbeidstillatelse og leie av gategrunn.

Magli Jakobsen: , telefon 45 66 26 17

Per Bjarne Voldhagen, , telefon 92 84 71 72

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward