Hjem Veg, vann og avløpHovedplan veg

Hovedplan veg

Her finner du Hovedplan VEG 2018-2022

Planen gir en oversikt over status på transportnettet i mengde og i budsjettsammenheng. Den viser forholdet mellom faktisk budsjett, anbefalt budsjett og avvik mellom disse for alle vegtyper og vegelementer.

Ut i fra dette faktagrunnlaget synliggjøres alternative ambisjonsnivå for framtidig finansiering av drift og vedlikehold, og forslag til drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

Planens overordna målsetninger er trygghet, framkommelighet, miljøvennlig og smart gjennomføring.

Sist oppdatert: 24.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004