Trondheim bydrift

Kontakt Trondheim bydrift

Finn ansatt og se kart

Kontakt oss

Kom i kontakt med Trondheim bydrift

Om enheten

Veg

Vi vedlikeholder ca. 850 km veier/gater i Trondheim. Vi administrerer også gravetillatelser og foretar istandsetting/graving

Idrett

Vi administrerer kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, skiløyper, timebooking og utleie, og gymsalsfordeling for lag og foreninger

Park og friområder

Vi er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale parker og bolignære friområder, friluftsbadeplasser, leke og ballplasser, gatetrær og turstier.

Skog og markaområder

Vi tilrettelegger og bidrar til utviklingen av naturmiljøet og friluftslivet i markaområdene.

Vann og avløp

Vi drifter og vedlikeholder byens vann og avløpsanlegg.

Analysesenteret

Analysesenteret er Trondheim kommunes eget laboratorium. Vi har levert analysetjenester i over 100 år! I tillegg er vi beredskapslaboratorium for kommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Trondheim Bydrift på Facebook

Idrett og friluftsliv i Trondheim på facebook

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim bydrift, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontakt

Telefon dagtid (08.00-15.00, onsdag 09.00 - 15.00) 72 54 63 50

Meld ifra til oss hele døgnet digitalt: Henvendelser og feilmeldinger

Akutte henvendelser etter kl. 15.00

Vann og avløp: 72 54 64 49

Veg: 175

Presse

Pressekontakt: Merete Mauland e-post:

TK-kode: 610000

Adresse: Tempevegen 22, 7031 TRONDHEIM

Leder

Per Øystein Karlsen
Bydriftssjef

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Kjetil Adolfsen

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Kari Cecilie Aftret

Sivilingeniør II

Telefon:

E-post:

Tonje Aftret

Ingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Zaid Ajmal

Arbeider

Telefon:

E-post:

Imre Aleksandersen

Spesialkonsulent

E-post:

Christian Rognrust Alonso

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Jon Kristian Alsethaug

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Jon-Reidar Amdal

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Amundsen

Arbeider

Direktetelefon:

E-post:

Gøran Andersen

Arbeider

Telefon:

E-post:

Elias Andersson

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Bjørn Hölzl Andresen

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Gjertrud Aresvik

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Hanne Ulen Arnesen

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Heidi Arnesen

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Knut Arve Arntzen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Ketil Aune

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Pål Roar Aunvåg

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Liaqat Ali Ayobi

Kontorfagarbeider

Telefon:

E-post:

Eli Bach

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Jon Noralf Bakken

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Torild Stavik Bakken

Ingeniør III

Direktetelefon:

E-post:

Trond Olav Bangsund

Arbeider

Telefon:

E-post:

Jonas Fiskaa Barstad

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Frank Batey

Fagkoordinator Avløp

Telefon:

E-post:

Ask Berg

Lærling Anleggsgartnerfaget

Telefon:

E-post:

Egil Berg

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Roger Berg

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Melkior Jomar Berge

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Elin Berger

Lønnskonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Erik Bergvin

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Øivind Binde

Arbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ståle Bjerken

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Dag Rune Bjerkenås

Arbeider

Telefon:

E-post:

Bjørn Bjerkli

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Jon Olav Bjørhusdal

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Atle Bjørnbeth

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Roger Bjørnbeth

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kristin Bjørnli

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Ingvar Bjørset

Arbeider

Telefon:

E-post:

Pål Jostein Bjørset

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Vegard Hansen Brandtzæg

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Anders Bratreit

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Tom Martin Amundsen Bremseth

Konsulent 1 m/høyskole

Telefon:

E-post:

Johan Henrik Buan

Arbeider

E-post:

Beate Buland

Ingeniør III

Direktetelefon:

E-post:

Arne Bye

Arbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Oddny Merete Bye

Regnskapskonsulent

Telefon:

E-post:

Ann Berit Børset

Regnskapskonsulent

Telefon:

E-post:

Anna Carlsen

Controller

Telefon:

E-post:

Frode Christiansen

Miljøarbeider I

Telefon:

E-post:

Frode Clausen

Ingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Silje Dahle

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Jeanette Dahlen

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Ole Kristian Dahlen

Innkjøpskonsulent

Telefon:

E-post:

Mia Krogstad Dalmo

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Agnete Danielsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kristina Sundt Dilling

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Erling Viktor Dolmseth

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Inge Dragsnes

Konsulent

Telefon:

E-post:

Bent-Arne Dreier

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Jan Olav Dreier

Arbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Torborg Duesten

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Tamás Norbert Durmics-Fall

Ingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Joanna Aleksandra Dzialowska

MIljøarbeider m/fagskole 2-år

Telefon:

E-post:

Bjørn Eggan

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kah Ler Eh

Arbeider

Telefon:

E-post:

Jose Alfredo Grolid Eliassen

MIljøarbeider m/fagskole 2-år

Telefon:

E-post:

Trond Ellefsen

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Rune André Ellingsen

Ingeniør III

Direktetelefon:

E-post:

Kjell Einar Eltvik

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Malin Elvsåshagen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Aleksander Austegard Engstrøm

Fagarbeider IV, bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Aleksander Enoksen

Arbeider

Telefon:

E-post:

Stig Arne Erichsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Marte Fagereng

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Espen Fjeldvær

Arbeider

Telefon:

E-post:

Hanne Fjellingsdal

Kontorfagarbeider

E-post:

Marius Fjellås

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Thomas Fjær

Arbeider

Telefon:

E-post:

Line Ingebrigtsen Fjørstad

Diverse honorar 1

Telefon:

E-post:

Per Alexander Fladvad

Badebetjent

E-post:

Knut Erling Flataker

Leder(adm)

Telefon:

E-post:

Arild Flønes

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Nina Jannette Fogderud

Kontorfagarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Arild Forbord

Ingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Linnea Wexels Fornlund

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Tor Kopstad Fossum

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Tommy Fredriksen

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Silje Wendelborg Fremo

Arbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Martin Frigård

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Ole Martin Fæster

Arbeider

Telefon:

E-post:

Mats Iversen Faanes

Lærling Veidr. & veivedl.h.fag

Telefon:

E-post:

Trine Hage Gangåssæter

Miljøarbeider

E-post:

Taghi Ghorbani

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Tor Inge Gjelsvik

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Liv Inger Hojem Gjengstø

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Simen Gorseth

Arbeider

Telefon:

E-post:

Frode Buchholdt Gran

Fagarbeider I, verksted

Telefon:

E-post:

Frida Elisa Finserås Graneng

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Kjerstin Granås

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Sara Groth

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Stian Grønnesby

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Andre Grøtte

Fagarbeider bygg/anlegg

Direktetelefon:

E-post:

Roar Grøtte

Arbeider

Telefon:

E-post:

Milena Gundersen

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Roger Hagestuen

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Tor Anders Halle

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Odd Ivar Halvorsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Magnus S. Hanssen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Direktetelefon:

E-post:

Rune Fuglstad Hanssen

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Tore Haugan

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Robert Haugen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Marit Hegstad

Ingeniør III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Herjuaune

Fagarbeider I, verksted

Telefon:

E-post:

Leif Hjarbo

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Stein Hofstad

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Stig Hogstad

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Morten Holden

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Terje Holden

Spesialarbeider

Telefon:

E-post:

Øyvind Holmen

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Elias Holmgren

Lærling Kjemiprosessfaget

Telefon:

E-post:

Nina Marie Hoseth

HR-konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Ida Hoseth Hovlandsvåg

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Even Mathisen Hugdal

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Ole Vemund Håbjørg

Fagarbeider III, verksted

Telefon:

E-post:

Christian Hågensen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Geir Håkonsen

Fagarbeider bygg/anlegg

E-post:

Kjetil Haarberg

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Tone Håvik

Miljøarbeider II

Telefon:

E-post:

Alexandre Iradukunda

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Harald Ishol

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Anders Maaø Jakobsen

Fagarbeider I, verksted

Telefon:

E-post:

Magli Jakobsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Einar Olav Jensen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Frank Jensen

Arbeider

Telefon:

E-post:

Smilla Elisabeth Jensen-Eveborn

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Marius Solem Johansen

Avdelingsleder vann og avløp

Telefon: (+47) 94827329

E-post:

Martin Johnsen

Fagarbeider II,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Morten Johnsen

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Jan Egil Juberg

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kjell Ivar Jule

Grunnborer

Telefon:

E-post:

Ole Morten Jystad

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Frode Jørstad

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Eyup Kara

Fagansvarlig økonomi

Telefon:

E-post:

Markus Halvorsen Karijord

Miljørådgiver

Telefon:

E-post:

Lena Karlsen

Fagarbeider IV, bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Morten Karlsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Reidar Otto Karlsson

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Basir Khatibzadeh

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Stein Arild Kirknes

Driftsleder kundesenter

Telefon:

E-post:

Jo Steffen Kirkvoll

Fagarbeider III,bygg/anl.

E-post:

Geir Kissten

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bernt Arild Kjeldsberg

Badebetjent

E-post:

Roar Klette

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Arnstein Klæt

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Ole Klæt

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Espen Knoff-Morken

Fagarbeider III, verksted

Telefon:

E-post:

Kjell Arne Knudsen

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Roar Knudsen

Spesialarbeider

Telefon:

E-post:

Eivind Kristiansen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Svein Ture Kristiansen

Fagarbeider III, verksted

Telefon:

E-post:

Bjørn Arve Krognes

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Ole Johnny Kyllo

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Jan Erik Lambine

Fagarbeider I, verksted

Telefon:

E-post:

Kjell Ove Langeland

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Viviann Langolf

Kontorfagarbeider I

E-post:

Hans-Inge Berge Larsen

Arbeider

Telefon:

E-post:

John Larsen

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Thomas Oshaug Larsen

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Tom Roar Larsen

Arbeider

Telefon:

E-post:

Heidi Iren Fossen Lavoll

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Snorre Lenes

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bjørn Terje Lervik

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Olav Lervik

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Telefon:

E-post:

Jonas Sørli Lien

Arbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

An-Magritt Lier

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Hans Erik Lindgaard

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bjørn Sverre Linge

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Trine Losen

Kontorfagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

John Kjetil Lothe

Arbeider

Telefon:

E-post:

Marius Fyhn Ludvigsen

Fagarb.bygg/anl.m/fagsk. 2 år

Telefon:

E-post:

Børge Lund

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bjarne Lykken

Arbeidsleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander Thorbjørnsen Lysø

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Marius Løvberg

Fagarb.bygg/anl.m/fagsk 1,5 år

Telefon:

E-post:

Roar Georg Malvik

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Eva Marete Mathisen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Pål Anders Mathisen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Merete Mauland

Samfunnsvit.II

Telefon:

E-post:

Asbjørn Mellemsether

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Diana Mischke

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Einar Moe

Fagarbeider IV, bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Camilla Moen

Ingeniør

Direktetelefon:

E-post:

Torbjørn Moen

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Telefon:

E-post:

Bjørn Kåre Mogård

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bjørn Morseth

Rådgiver I

Telefon:

E-post:

Bjørn Christian Moum

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Dagfinn Myran

Spesialarbeider

Telefon:

E-post:

Jan Inge Myrold

Fagarbeider I, verksted

Telefon:

E-post:

Bent Harald Nikolaisen

Arbeider

Telefon:

E-post:

Dag Kristian Schanke Nilsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Mats Aleksander Nilsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Eirik Nordgaard

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Ørjan Tokerud Nordnes

Arbeider

Telefon:

E-post:

Erlend Nygård

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Anne Marie Nygaard

Lærling Kjemiprosessfaget

Telefon:

E-post:

Jonas Falch Nymo

Badebetjent

E-post:

Lars Nyvoll

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Frode Næss

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Cristina Oftedal

Lærling gartnerfaget

Telefon:

E-post:

Emil Olsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Roger Olsen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Trond Olsen

Fagarbeider IV, bygg/anl.

Direktetelefon:

E-post:

Thorstein Olsvik

Fagarb.bygg/anl. m/fagsk. 1 år

Telefon:

E-post:

Gholam Hussein Olumy

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Direktetelefon:

E-post:

Guro Osvoll

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Alf Ovesen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Vilde Heldor Paulsen

Konsulent 1 m/høyskole

Telefon:

E-post:

Andreas Foss Pedersen

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Anna Birgitte Pedersen

Lønnskonsulent

Telefon:

E-post:

John Gabriel Borg Pedersen

Fagarb.bygg/anl.m/fagsk. 2 år

Telefon:

E-post:

Kristian Pedersen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Roger Pedersen

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Ketil S Pettersen

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Rattina Chanont Pettersen

Controller

Telefon:

E-post:

Tommy Kristoffer Pettersen

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bjørnar Petterson

Arbeider

Telefon:

E-post:

Efstathios Polos

Fagarbeider III,bygg/anl.

E-post:

Sturla Reistad

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Are Reiten

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Ilma Repesa

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Geir Riiber

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Edvin Rishaug

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Stein Arve Rokne

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Direktetelefon:

E-post:

Tore Rosvold

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Steinar Rye

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Albert Rødal

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Hugo Rødsjø

Grunnborer formann

Telefon:

E-post:

Jan Røising

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Jante Röse

Arbeider

Telefon:

E-post:

Sune Röse

Arbeider

Telefon:

E-post:

Morten Røvik

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Asbjørn Henry Sagøy

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Hans Magne Samdal

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Trym Sandblost

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Camilla Sanderud

Ingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Roger Sandvik

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Martin Saursaunet

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Fredrik Schjetne

Arbeider

E-post:

Lars Selvig

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Linn Beate Singsaas

Fagarbeider I,bygg/anlegg

E-post:

Stein Ludvik Singsaas

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Telefon:

E-post:

Frank Skavland

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Bendik Andreas Overrein Skilbrei

Ingeniør III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Margrethe Skogstad

Arbeider

Telefon:

E-post:

Jan Morten Skaanes-Bjerkan

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Bjørnar Slind

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Ingrid Solvang

Miljøarbeider I

Telefon:

E-post:

Geir Sommervold

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Lars Spjøtvold

Kjøretøyansvarlig

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Charlotte Stavelie

Controller

Telefon:

E-post:

Kjell-Atle Stavå

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kim K Steinsvoll

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Bård Stene

Arbeider

Telefon:

E-post:

Eli Stenvik

Ingeniør I

Direktetelefon:

E-post:

Nils Arve Stokke

Fagarbeider IV, bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Cecilie Bjørndahl Storrø

Kvalitets- og miljøkoordinator

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Morten Åge Storrø

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Geir-Arne Strand

Arbeider

Telefon:

E-post:

Per Egil Strøm

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Grete Klippenvåg Støen

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

John Vegard Dahl Stølan

Fagarbeider I,bygg/anlegg

E-post:

Rune Sumstad

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Rainer Svartrapmo

Arbeider

Telefon:

E-post:

Lillian Sveian

Konsulent

Telefon:

E-post:

Amalie Tollefsen Sæterhaug

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Ørjan Sætre

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Andreas Holen Sørensen

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Øyvind Albeiro Tanem

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Tor-Egil Thorland

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Per-Arne Todal

Miljøarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Alvin Lorentz Trondsen

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Arve Tronhus

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Odd Atle Tveit

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Erling Tøften

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Daniel Aleksander Taagvold

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Bjørn Tore Valvåg

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Kjell-Helge Johnsen Valør

Fagarb.verksted m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Fredrik Vanebo

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Odd Johan Vangstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Ole Martin Hjertø Vedø

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Ragnar Venn

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Arvid Venås

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Paul Venås

Fagarbeider III,bygg/anl.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lise Vernstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Bente Vik

Badebetjent

Telefon:

E-post:

Øystein Vik

Konsulent

Telefon:

E-post:

Torje Vikan

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Arild Vold

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Per Bjarne Voldhagen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Daniel Sitotaw Wagaye

Arbeider

Telefon:

E-post:

Børge Weiseth

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Aurora Meland Winger

Diverse honorar 1

Telefon:

E-post:

Thomas Mjelde Winum

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Richard Wohlen

Fagarbeider II,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Richard Wold

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Julie Wærdahl

Lærling Service - og adm.faget

Telefon:

E-post:

Erik Wærnes

Arbeider

Telefon:

E-post:

Erlend Wærnes

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Pål Jørgen Waaden

Arbeider

Telefon:

E-post:

Isabell Waagbø

Lærling Veidr. & veivedl.h.fag

Telefon:

E-post:

Joachim Yttereng

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Mauro Zudettich

Arbeider

Direktetelefon:

E-post:

Per Øien

Fagarb.byggdr. m/fagsk. 2 år

Telefon: (+47) 45491958

Direktetelefon:

E-post:

Monica Øklend

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Oksana Vasylivna Ørjavik

Ingeniør II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gry Janne Øyen

Rådgiver II

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Aadde

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Kåre Eldar Aae

Fagarbeider bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

Magnus Åhl

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Per Arne Åkvik

Fagarbeider I,bygg/anlegg

Telefon:

E-post:

John Ivar Aalberg

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Beate Hustad Aamodt

Arbeider

Telefon:

E-post:

Mia Kristine Aas

Fagarbeider verksted

Telefon:

E-post:

Michael Jan-Olov Åsentorp

Fagarbeider II,bygg/anl.

Telefon:

E-post:

Svein Aasø

Driftsleder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.06.2024

610000

Fant du det du lette etter?