Kontaktinfo
Telefon
72546350
Adresse
Tempevegen 22
Epost
bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Dagtid

72 54 63 50

Etter kl 15.30
Vann og avløp:   72 54 64 49
Veg:                    175

Trondheim bydrift sine kjerneoppgaver:

Veg
Vi vedlikeholder ca 850 km veier/gater i Trondheim. Vi administrerer også gravetillatelser og foretar istandsetting/graving.

Idrett
Vi administrerer kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, skiløyper, timebooking og utleie, og gymsalsfordeling for lag og foreninger.

Park og friområder
Vi er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale parker og bolignære friområder, friluftsbadeplasser, leke- og ballplasser, gatetrær og turstier.

Skog og markområder
Vi tilrettelegger og bidrar til utviklingen av naturmiljøet og friluftslivet i markaområdene.

Vann og avløp
Vi drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg.

Anlegg- egenregi
Egne arbeidslag som utfører annleggsarbeid på veg, vann- og avløp. Avdelingen utfører oppgaver for kommunalteknikk og andre interne avdelinger som kan være vanskelig å sette ut på anbud.

 

Søknader og skjema til Trondheim bydrift

På Trondheim kommune sin samleside for ulike skjemaer finner du skjema for erstatningssøkere, innmelding av feil på gatelys og ulike søknadsskjemaer til Vann og avløp i Trondheim bydrift. Ønsker du å melde i fra om hendelser som ikke er akutte kan du gjøre det via meld inn feil-tjenesten vår.

Trondheim bydrift