Trondheim eiendom

Klatrestativ ved Lade skole

Kontakt Trondheim eiendom

Se kart

Om oss

Trondheim eiendom har det overordnede ansvaret for bygningene som Trondheim kommune eier. Vi er et av landsdelens største eiendomsmiljø, og eier et areal på over 1 200 000 m2. Vår bygningsmasse består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg, samt 4000 kommunale utleieboliger.

Vi har et driftsbudsjett på én milliard kroner i året. I tillegg bygger vi nytt, og gjennomfører større rehabiliteringer og ombygginger av eksisterende bygninger for ytterligere én milliard i året.

Vi er 620 ansatte med ansatte fra 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune.

Vårt ansvar

Trondheim eiendom har ansvar for den daglige forvaltning og drift av bygningene som kommunen eier. Planlegging og gjennomføring av renhold i kommunale og innleide bygninger tilhører også ansvarsområdet, i tillegg til planlegging og gjennomføring av vedlikehold.

Når kommunen skal bygge om, rehabilitere bygg eller gå i gang med nye byggeprosjekter er det Trondheim eiendom som har ansvaret for utvikling og planlegging av arbeidet. Her finner du Miljøstrategi for bygg 2018 - 2022, som ligger til grunn for hvordan disse oppgavene løses.

Avdelinger i Trondheim eiendom

Vi er 620 ansatte med ansatte fra 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune. Hele virksomheten ledes av direktøren og er organisert i syv avdelinger:

  • Økonomi og forvaltning
  • Organisasjon og administrasjon
  • Miljø og byggteknikk
  • Utbygging
  • Bygningsdrift
  • Renhold
  • Vedlikehold

Her kan du lese mer om ledelsen og avdelingene.

Aktuelle byggeprosjekter

Utbyggingsavdelingen har ansvaret for oppføring og rehabilitering av Trondheim kommunes formålsbygg. Med formålsbygg mener vi bygninger som barnehager, skoler, sykehjem, kultur- og idrettsbygg

Byggeprosjekter under oppføring

Kommunale boliger

Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av ca 4000 utleieboliger som kommunen disponerer. Informasjon om kommunale utleieboliger finner du her

Nyttige lenker

Prosjektanvisninger og kravspesifikasjoner

Trondheim eiendom sine anvisninger og kravspesifikasjoner finnes her

KTR Tilbud - skjema

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim eiendom, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bygningsadministrasjon

Telefon: 72 54 02 00

E-post: trondheim-eiendom.postmottak@trondheim.kommune.no

Boligadministrasjon

Telefon: 72 54 02 88

E-post: bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon for praksisplasser

Maren Eggan

Telefon: 94 81 07 89

TK-kode: 500000

Sist oppdatert: 14.02.2024

500000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9