Har du hatt covid-19?

Du som har eller har vært smittet av covid-19 kan ikke ta vaksine før du har vært smittefri i minst tre måneder. Tidligere koronasmittede skal heller ikke ha mer enn én dose, uansett hvilken vaksine som benyttes.