Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneSlik skal du få vaksine i Trondheim

Slik skal du få vaksine i Trondheim

Alle innbyggere i Trondheim vil i løpet av de kommende ukene og månedene få tilbud om vaksine mot korona.

Mann som får vaksine
Du vil bli kontaktet når det er din tur for å få koronavaksine.

Hvem får koronavaksine nå?

Fra uke 29 vil det bli noe økning i leveransene av vaksiner, og det vil samtidig bli vaksinert med både Pfizer og Moderna (til sammen 12 750 doser). Dette blir første levering med Moderna til Trondheim.

I uke 27 ble det i alt satt 10 942 førstedoser og 617 andredoser. To av tre i Trondheim over 18 år har nå tatt sin første dose av vaksinen. Men fortsatt må det gis 43 134 førstedoser før vi har nådd vårt mål om minst 90% dekning av førstedoser i alle våre målgrupper.

Det ble satt 2054 førstedoser og 29 andredoser fredag 9. juli. Vi vaksinerte 345 i aldersgruppen 40-44 og 1326 i aldersgruppen 18-24 på fredag.

Fortsatt er aldersgruppene 40- 44 og 18-24 viktige målgrupper hvor det gjenstår å sette henholdsvis 1673 og 7 020 førstedoser for å nå målet på 90%. Bare 171 flere trenger nå å vaksinere seg i aldersgruppen 45-54 for å nå målet på 90%.

Det inviteres nå fortløpende fra siste risikogruppe, aldersgruppen 25-39, hvor årskull for årskull vil få sms om at de kan bestille time for vaksinering. 284 i denne aldersgruppen ble vaksinert på fredag.

Bare de som får SMS om at det er deres tur, kan bestille time.

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Plan for vaksineringen

Her er en oversikt over når du kan forvente å få din første dose med koronavaksine:

 • Uke 25: Personer mellom 45-54 år
 • Uke 26: Personer mellom 45-54 år
 • Uke 27: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 28: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 29: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 30: Personer mellom 18-24, 25-39 og 40-44 år
 • Uke 31: Personer mellom 25-39 år
 • Uke 32: Personer mellom 25-39 år
 • Uke 33: Personer mellom 25-39 år

Det er viktig å huske at beregningen ikke er absolutt og baserer seg på FHIs antatte leveranser per 28. mai 2021.

Hvem blir prioritert først?

Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Kommunen følger nasjonale myndigheters anbefalinger med hensyn til prioriteringer. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet.

Du finner mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider.

Aldersgrupper i Trondheim

Sammensetningen av de aktuelle aldersgruppene i Trondheim:

 • 85 år og eldre: 1214 menn og 2347 kvinner
 • 75-84 år: 4103 menn og 4988 kvinner
 • 65-74 år: 8342 menn og 9082 kvinner
 • 55-64 år: 10 692 menn og 10 813 kvinner
 • 45-54 år: 13 523 menn og 12 956 kvinner
 • 20-44 år: 43 034 menn og 38 528 kvinner

Denne oversikten tar ikke høyde for personer med underliggende sykdommer/tilstander. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper er heller ikke skilt ut.

Risikogrupper

Fastlegene har laget lister over sine risikopasienter og delt med kommunen. Personer i risikogruppen får beskjed når det er deres tur til å bestille time for vaksinering.

Personer med disse sykdommene og tilstandene har høy risiko for alvorlig forløp av av covid-19:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksine fra Pfizer og Moderna som nå brukes i Trondheim.

Disse har fått vaksine

Det er en økning med 4936 flere satte vaksinedoser siden siste rapport 22.7. Av dette er 4636 førstedoser og 300 andredoser. I tillegg skal 111 vaksineringer etterregistreres fra forrige uke i dag. Det ble satt flest (4183) førstedoser i aldersgruppen 25-39. 

Alle innbyggere fra 18 år og eldre kan nå booke time. I løpet av uke 30 vil alle ha fått invitasjon via SMS til å booke time. Per utgangen av uke 29 er 77,9% (130 089 personer) vaksinert med første dose i Trondheim. Det gjenstår anslagsvis 20 000 vaksinasjoner før målet om 90% vaksinasjonsdekning for første dose er nådd for aldersgruppen 18+ da det i enkelte aldersgrupper er vaksinert godt over 90 % allerede. Målet på 90% vil kunne nås i uke 31 hvis oppslutningen fremover er god nok. Det er fortsatt 20 832 personer i aldersgruppen 25-39 og 2802 i aldersgruppen 18-24 som ikke har tatt første dose.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

130 089 (77,9% av personer over 18 år og 62,7% av befolkningen) har fått første dose og 56 196 (33,7% og 27,1%) andre dose. I alt er det satt 186 285 doser.

85+:    Første dose 93,7% (3348) og 91,8% (3279) andre dose.  

75-84: Første dose 98,9% (9635) og 98,4%  (9595) andre dose. 

65-74: Første dose 95,8% (16 859) og 93,8% (16 508) andre dose.  

55-64: Første dose 94,8% (20 821) og 41,1% (9032) andre dose.

45-54: Første dose 90,7% (24 005) og 23,4% (6201) andre dose.

40-44: Første dose 84,3% (11 188) og 17,6% (2334) andre dose.

25-39: Første dose 49,5% (25 462) og 13,3% (6836) andre dose.

18-24: Første dose 77,7% (17 795) og 10,3% (2364) andre dose

16-17: Første dose 976 og 47 andre dose (personer med spesiell indikasjon og de som fyller 18 i 2021).

12-16: Første dose 24 og 0 andre dose (personer med spesiell indikasjon)

 

Sist oppdatert: 26.07.2021

Sjekk at du har riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte, må du ha riktig kontaktinfo i Altinn.

Du kan oppdatere din digitale kontaktinfo på Norge.no.

Be noen om hjelp

Vi har forståelse for at noen synes det kan være vanskelig å logge seg på slike nettsteder. Derfor er det lurt om du spør noen du kjenner om å hjelpe deg om du står fast. Du som er pårørende oppfordres til å sjekke med dine nærmeste om de er registrert i det nasjonale systemet, og hjelpe til med å få på plass riktig kontaktinformasjon både for digitalpost og via Posten.

Registrer info på vegne av andre

For personer som ikke har tilgang til mobiltelefon eller digital kommunikasjon er det også mulig for pårørende å registrere kontaktinformasjon på vegne av disse, og sørger for å videreformidle viktige beskjeder fra myndighetene. For å få tilgang til andres digitale postkasse må du kontakte kundeservice for den digitale postkasseløsningen du har valgt.

Du kan lese mer om kommunens varslingssystem til privatpersoner og bedrifter i denne artikkelen.

Bestille time for vaksinering

Hvordan bestiller jeg time?

Du vil bli kontaktet når det er din tur til å bestille time. Hvis vaksinen består av to doser, bestiller du første og andre dose samtidig.

Skjema

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille dag og time for vaksinering.

Logg inn for å bestille time for vaksinering

Merk: Du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.

Telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nettet, kan du ringe telefon 90 50 90 52.

Pårørende kan bestille time

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin BankID.

Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?

Du vil bli kontaktet når det er din tur, enten i form av sms, telefon, digitalpost eller brev.

Fastlegene lager lister over sine risikopasienter og deler med kommunen. Kommunen gir beskjed til personer i risikogruppen når det er deres tur til å bestille time for vaksinering.

Studenter og andre som bor i Trondheim, men ikke er folkeregistrert her vil motta tilbud fra Trondheim kommune.

Tips: Sjekk meldinger i søppelpost-mappen på e-posten din. Beskjeden fra kommunen kan ha blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.

Mandag 5. juli gikk det ut beskjed til personer født i 1981 og 1998 om at de kan bestille vaksinasjon.

Kan jeg bare møte opp, eller må jeg bestille time?

Du kan ikke få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med koronatelefonen 90 50 90 52. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvordan avbestiller jeg timen?

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du ringe 90 50 90 52 for å avbestille timen.

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?

Sluppen

Vaksinering foregår i hovedsak i NTNUs eksamenslokaler på Sluppen.

Adresse: Sluppenvegen 14, NTNUs eksamenslokaler.

Parkering: Det er lagt til rette for parkering av opptil 300 biler på parkeringsplass rett bak lokalene.

Buss: AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Fra Lerkendal går bussene tur-retur hvert 20. minutt mellom klokka 07.59 og 15.49 på hverdager. Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen foregår på Sluppen.

Les mer om vaksinestasjonen på Sluppen.

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

Statens Hus

Noe vaksinering foregår også på Statens hus i Midtbyen.

Adresse: Prinsens gate 1 (inngang fra Erling Skakkes gate)

Parkering: Gateparkering i midtbyen.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må selv ordne deg transport til vaksinelokalet.

AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Rutetidene formidles gjennom

Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

På grunn av logistikk ber vi deg om å ikke møte tidligere enn 10 minutter før timen.

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Du må derfor beregne litt ventetid.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Dette må du huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis
 • Bruk munnbind
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i minimum 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du vente i 30 minutter, og har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

Kan hjemmetjenesten vaksinere meg?

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller du kan ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Kan jeg få vaksinen hos fastlegen?

Vi ønsker at flest mulig vaksineres på etablerte vaksinesentre.

Fastlegene vil etter hvert kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter avtale med Trondheim kommune.

Koronasertifikat - Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Logg på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat

Mer informasjon om koronasertifikat på helsenorge.no og hos FHI.

Ferdigvaksinert - hva nå?

Etter å ha fått begge doser med vaksine har du etter kort tid oppnådd optimal beskyttelse mot covid-19.

Ute i det offentlige rom, inkludert på arrangement og offentlig transport, må fullvaksinerte fortsatt følge reglene og anbefalingene som ikke-vaksinerte må følge.

Fullvaksinerte har litt mer romslige regler i sine private hjem

Er du vaksinert i utlandet?

Dersom du har fått dine vaksiner i et annet land enn Norge skal dette også registreres nasjonalt. Trondheim kommune jobber nå med å få på plass et system for at disse blir registrert som ferdig vaksinerte. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Har du hatt covid-19?

Du som har eller har vært smittet av covid-19 kan ikke ta vaksine før du har vært smittefri i minst tre måneder.

Tidligere koronasmittede skal heller ikke ha mer enn én dose, uansett hvilken vaksine som benyttes.

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Begge de godkjente vaksinene som brukes nå har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Norske helsemyndigheter har så langt (per 20.01.21) godkjent to koronavaksiner. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

Hvor mange doser består vaksinen av?

Alle koronavaksiner som er tilgjengelige settes to ganger med noen ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose.

Første og andre dose bestilles samtidig.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHIs nettsider.

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn som er i risikogruppene.

Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.

Må jeg ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot korona (covid-19).

Det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg.

Mer informasjon

Informasjon om koronavaksine på helsenorge.no

Informasjon fra om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Prioriteringsrekkefølge for vaksinasjonen på Folkehelseinstituttet sine nettsider

More information about vaccination from the public health authorities

The Coronavirus immunisation programme

Who will get the coronavirus vaccine first?

Sist oppdatert: 07.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004