Koronavaksine

Koronavaksine

Alle innbyggere over 5 år i Trondheim har fått tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering via digitalt skjema på Min side. Her finner du også informasjon om 4. vaksinedose.

Mann som får vaksine

Hvor foregår vaksineringen?

Adresse: Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate 25).

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.20-15.30.

Bestill time for vaksinering

Time for vaksinering

Bestille time digitalt

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille time for vaksinering.

Bestill time på Min side.

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin digitale ID. Vær oppmerksom på at det må være den samme pårørende som bestiller time hver gang du trenger det.

Drop-in vaksinering

Drop in-tilbudet er for tiden stengt. Du oppfordres til å bestille time på Min side.

Bestill time via telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nett eller møte på drop-in, kan du ringe telefon 90 50 90 52 på hverdager for å bestille time.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 90 50 90 52.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Til grunnvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes vaksinene Comirnaty fra Pfizer, Spikevax fra Moderna, og Nuvaxovid fra Novavax.

Til oppfriskningsvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes ny vaksinevariant Comirnaty Original/Omicron BA.1. fra Pfizer.

De tre opprinnelige vaksinetypene kan fortsatt brukes  som oppfriskningsdose. Ønsker du en av disse vaksinene som oppfriskningsdose må du varsle vaksinatør.

Retningslinjer for koronavaksinasjon

Dose 4 til personer født i 1957 og tidligere

Personer som er 65 år eller eldre anbefales nå en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. 

Trondheim kommune sender ut sms med informasjon om vaksinetilbud til alle anbefalte årskull, de eldste får SMS om tilbudet først.

Du kan bestille ny oppfriskningsdose (dose 4).

  • Det skal ha gått 4 måneder siden dose 3 ble satt. 
  • Ved gjennomgått covid-19 anbefales det at det skal det ha gått minimum 3 måneder siden tilfriskning før du kan ta ny oppfriskningsdose.

Koronaviruset er fremdeles i omløp, og selv om sommerbølgen med smitte nå ser ut til å avta er situasjonen fremdeles uforutsigbar. Smittespredningen vil kunne øke igjen når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter ferien. Trenden er fortsatt stigende i flere europeiske land. Usikkerheten rundt hvor tidlig en eventuell høstbølge inntreffer og hvor kraftig den blir, gjør at Folkehelseinstituttet nå vurderer at kommunene ikke bør utsette oppstart av vaksinasjon til aldersgruppen 65-74 år lenger enn nødvendig.

Selv om denne koronavarianten ikke synes å være farligere enn vintervarianten, vil de eldste og sykeste likevel kunne utvikle alvorlig sykdom. En oppfriskningsdose vil beskytte mot alvorlig sykdom selv om den i mindre grad beskytter mot å bli smittet.

Vaksinasjon av barn og unge 5-18 år

Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 5 og 18 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med flere doser må det medbringes samtykke for hver vaksinasjon.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten. Ta med utfylt samtykkeskjema og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Oppfriskningsdose - dose 3

Dersom du er over 18 år, og det har gått minimum 20 uker siden du fikk vaksinedose nummer to, kan du få en oppfriskningsdose. Du kan bestille oppfriskningsdose (dose tre) på Min side.

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at de som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Dette kan være på grunn av innreisekrav til enkelte land eller andre årsaker.

Dersom du har gjennomgått covid-19 mer enn 3 uker etter andre vaksinedose og ønsker tredje vaksinedose må det gå minst 20 uker siden dose 2, og i tillegg minst 3 uker etter gjennomgått koronasykdom.

For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 måneder fra dose 2.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Denne gruppen får derfor tilbud om en tredje vaksinedose som en del av grunnvaksineringen, og den gis minst fire uker etter andre koronavaksine. Selv om du er i denne gruppen og får en tredje vaksinedose, blir det antatt at du har en lavere beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smittet i samfunnet.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Trondheim kommune og du tilhører en av disse gruppene, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar, anbefales det en oppfriskningsdose tre måneder etter tredje dose. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nummer fire.

Enkelte i denne risikogruppen vil få anbefalt en andre oppfriskningsdose - dose 5. Disse vil få informasjon om dette fra sin behandler i spesialisthelsetjenesten. Dokumentasjon skal fremvises ved oppmøte på vaksinestasjonen.

Praktisk informasjon

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
  • Møt presis
  • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde
  • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
  • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har feber, eller føler deg syk.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk, og tolk er gratis. Du kan bestille tolk når du bestiller vaksinetime via Min side, eller ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Internasjonalt vaksinasjonskort (gulkort)

Koronatiltaket på Leütenhaven tilbyr vanligvis å utstede internasjonale vaksinasjonskort, men i uke 30 har vi dessverre ikke kapasitet til dette.

Har du likevel behov for å få koronavaksinene dine innført i et internasjonalt vaksinasjonskort (gulkort) i uke 30, ber vi deg informere om dette når du vaksinerer deg på vaksinestasjonen på Statens hus. De ansatte i skranken kan da være behjelpelig med å fylle ut vaksinasjonskortet.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

Andre språk/other languages

Sist oppdatert: 29.09.2022

A03-P1-EPI004