Koronavaksine

Koronavaksine

Informasjon om Trondheim kommunes tilbud om koronavaksine.

Mann som får vaksine

Hvor foregår vaksineringen?

Time for vaksinering

Følgende grupper anbefales fortsatt grunnvaksinasjon dersom dette ikke allerede er fullført:

 • Personer 65 år og eldre
 • Personer 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Barn og ungdom 5-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide

Pris for å få satt koronavaksine fra og med 1. januar 2024: 

Gratis for personer i risikogrupper

250 kr for personer uten risiko.

Timebestilling

Timebestilling skjer via tlf 72 54 08 50

Drop-in vaksinering

Drop-in tilbud er stengt.

Bestill time via telefon

Telefon 72 54 08 50.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte til avtalt tid kan du avbestille eller endre time i HelsaMi.

Når er timen min?

Opplysninger om timeavtale finner du i HelsaMi eller på Helse Norge

Tilrettelegging

Dersom du har utfordringer (psykiske eller fysiske) og har behov for tilrettelegging rundt koronavaksinering kan du ta kontakt med oss på telefon: 72 54 08 50. Vi vil tilrettelegge for deg på best mulig måte.

Hvilke anbefalinger gjelder nå?

Personer 65 år og eldre

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne gruppen er grunnvaksinert med to vaksinedoser.

Friske personer mellom 18 og 64 år

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke lenger grunnvaksinasjon eller nye doser til denne gruppen. 

Enkelte kan likevel ha behov for vaksinasjon grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold.

Personer mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne gruppen er grunnvaksinert med to vaksinedoser.

Diagnoser i denne målgruppen

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper.

Personer som er 18 år og eldre med immunsvikt

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne gruppen er grunnvaksinert med tre vaksinedoser.

Dersom spesialisthelsetjenesten har anbefalt deg å ta oppfriskningsdose i påvente av nye anbefalinger, ta kontakt på telefon 72 54 08 50.

Diagnoser i denne målgruppen

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte
 • Moderat eller alvorlig medfødt immunsvikt
 • Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon
 • Kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling (innenfor de siste 6 månedene) og som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha alvorlig nedsatt immunforsvar
 • Alvorlig nyresvikt eller i aktiv dialyse
 • Bruker av medikamenter som svekker immunforsvaret
 • Bruker av ett eller flere av disse medikamentene (PDF)

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper.

Det er ønskelig at du tar med medikamentliste. Oversikt over dine medisiner kan du finne ved å logge inn med elektronisk ID på helsenorge.no. Hvis du har dokumentasjon fra spesialist som bekrefter at du skal ha oppfriskningsdose, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide. Dette gjelder uavhengig av trimester.

Oppfriskningsdose anbefales i hvert svangerskap i 2. eller 3. trimester for best beskyttelse for både mor og barn. Oppfriskningsdose anbefales i første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Oppfriskningsdose kan gis med et intervall på minst 3 måneder etter forrige dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

For mer detaljert informasjon om graviditet som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Informasjon for gravide FHI

Barn og ungdom under 18 år

Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 6 måneder og 17 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside. Ved tvil om du eller ditt barn tilhører risikogruppen, ta kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha med skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få koronavaksine. Samtykkeskjema skal være ferdig utfylt hver gang barnet møter til time. Skjemaet leveres til vaksinatør. 

For barn under offentlig omsorg skal den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Det benyttes koronavaksine fra BioNTech-Pfizer.

Praktisk informasjon

Koronavaksinen er gratis for personer i risikogrupper.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
 • Ta med legitimasjon. Det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt. Denne kan du finne ved å logge inn med elektronisk id på helsenorge.no.
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har feber, eller føler deg syk.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk, og tolk er gratis. Ta kontakt på telefon 72 54 08 50 for bistand til å bestille tolk.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Koronavaksine og influensavaksine kan settes samme dag.

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

Andre språk/other languages

Sist oppdatert: 06.05.2024

Fant du det du lette etter?