Næringsprogram for Nyhavna

Næringsprogram for Nyhavna

Forslag til Næringsprogram for Nyhavna - Høring

Trondheim kommune sender med dette forslag til Næringsprogram for Nyhavna på høring. Programmet er en del av Kvalitetsprogram for Nyhavna, og har som hovedmål å sikre videre utvikling av havromsnæringer, FoU og testfasiliteter i den helhetlige bytransformasjonen av Nyhavna, med god plass til boliger, gode byrom, møteplasser, kunst og kultur.  

Høringsfrist 18. mars 2024 

Kontaktinfo for innspill

Innspill til og spørsmål om høringen sendes til Enhet for næring- og samfunnsutvikling: 

Sist oppdatert: 17.04.2024