Næringsprogram for Nyhavna

Næringsprogram for Nyhavna

Forslag til Næringsprogram for Nyhavna - Høring

Trondheim kommune sender med dette forslag til Næringsprogram for Nyhavna på høring. Programmet er en del av Kvalitetsprogram for Nyhavna, og har som hovedmål å sikre videre utvikling av havromsnæringer, FoU og testfasiliteter i den helhetlige bytransformasjonen av Nyhavna, med god plass til boliger, gode byrom, møteplasser, kunst og kultur.  

 

Høringsfrist 18.mars 2024 

Kontaktinfo for innspill: 
Innspill til og spørsmål om høringen sendes til Enhet for næring- og samfunnsutvikling: 

Sist oppdatert: 22.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward