Kommunedelplan for Sluppen k20210005

Kommunedelplan for Sluppen k20210005

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt/sammendrag

Kommunedelplanen for Sluppen legges frem for ny sluttbehandling med en liten justering av planbestemmelsen om bygging på deponi for å imøtekomme innsigelse fra Statsforvalteren, slik at kommunedelplanen kan vedtas av bystyret med rettslig bindende virkning.
Kommunedelplanen ble vedtatt av bystyret 15.06.2022 i sak 126/22 med en uløst innsigelse, og ble derfor vedtatt uten rettsvirkning. Etter dialog har Statsforvalteren trukket innsigelsen, forutsatt at det legges en setning til bestemmelsen om deponi som stiller krav om at det gjøres helsekonsekvensvurderinger i framtidige reguleringsplaner for følsom bebyggelse på deponi i planområdet.

Saksdokumenter

Bystyrets vedtak kan ikke påklages

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 28.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward