Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Overnevnte plan er 17.11.2022 vedtatt av Bystyret.

Trondheimsløftet, ny samfunnsplan 2020-2032

Bystyret vedtok den 17.11.2022, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. Planen har navnet Trondheimsløftet, og den er Trondheim kommunes overordnede, strategiske og samordnede plan. I planen fremgår visjon, samfunnsmål og strategier for både byen som helhet og kommunen som organisasjon de neste tolv årene.

Saksdokumenter

Saksprotokoll

Vedtaket kan ikke påklages.

Du kan lese mer om  kommuneplanens samfunnsdel på vår nettside Trondheimsløftet Ny samfunnsplan 2020-2032

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 07.12.2022