Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Overnevnte plan er 02.09.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

I § 30.3 til kommuneplanens arealdel 2012-2024 angis at krav til uterom til boliger kan beregnes på grunnlag av per 100 m2 bruksareal til boligformål. Bruksareal til boliger kan inkludere både areal til boenheter, overbygd areal utendørs og areal til parkering. En endring av bestemmelsen har til hensikt å presisere hvilke typer bruksareal som skal inkluderes når krav til uterom beregnes.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse del 1

Planbeskrivelse del 2

Planbeskrivelse del 3

Vedtak og saksfremstilling

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 22.09.2021