Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune.

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune. Det er igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Planen forventes ferdig vinteren 2020.

Lenger ned på siden kan du sende inn ønske om konkrete trafikksikkerhetstiltak.

Framdriftsplan

Forslag til framdriftsplan for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen

Planprogram

Det er laget et forslag til planprogram og gjort en analyse av trafikkulykker som har skjedd i Trondheim kommune de siste ti årene. På bakgrunn av dette foreslås mål og føringer for det videre arbeidet med trafikksikkerhet.

Dokumentene kan leses her:

Forslag til planprogram for trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017

Fristen for å gi innspill til planprogrammet utløp 11.05.2019.

Handlingsprogram

Etter at planprogrammet er vedtatt skal det lages er et handlingsprogram med prioriteringsliste over konkrete trafikksikkerhetstiltak som ønskes utført. Denne lista vil være et kunnskapsbasert grunnlag for kommunens innspill til nye trafikksikkerhetsprosjekter i Miljøpakken og for forvaltningsarbeidet i Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.

Vi tar imot alle forslag til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten i Trondheim. Hvis du vil sende inn et forslag, trykk nedenfor.

Send inn forslag til trafikksikkerhetstiltak

Fristen utløp 20.06.2019 for å foreslå trafikksikkerhetstiltak til handlingprogrammet.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward