Hjem Kunngjøringer av planerArkiv igangsatt planarbeid

Arkiv igangsatt planarbeid

Oversikt over tidligere saker kunngjort under igangsatt planarbeid.

Klæbu: trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Frist for innspill: 19.10.2019

Kommunedelplan Landbruk i Trondheim: Forslag til planprogram

Frist for innspill: 01.01.0001

Kommuneplanens arealdel 2012-2024, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 22.06.2020

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 29.09.2018

Lian og Kystadmarka, endring av reguleringsplan og planprogram

Frist for innspill: 06.02.2021

Oppstart av planarbeid og forslag til prosessplan for Erosjon- og skredsikringsplan

Frist for innspill: 07.11.2020

Oppstart av planarbeid og forslag til prosessplan for Erosjon- og skredsikringsplan

Frist for innspill: 07.11.2020

Oppstart av planarbeid og forslag til prosessplan for Erosjon- og skredsikringsplan(2)

Frist for innspill: 07.11.2020

Planprogram på høring Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for innspill: 30.10.2020

Planprogram på høring. Kommunedelplan for naturmangfold

Frist for innspill: 01.01.0001

Planprogram på høring: Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Frist for innspill: 01.05.2020

Ranheim, kommunedelplan, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Frist for innspill: 30.05.2020

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Frist for innspill: 01.01.0001

Varsel om oppstart av detaljregulering for snarvei til Berg skole, frist 08.02.19

Frist for innspill: 08.02.2019

Sist oppdatert: 02.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004