Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering av Transittkaia (Nyhavna), r20230022

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering av Transittkaia (Nyhavna), r20230022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering av Transittkaia (gnr./bnr. 410/593 og 439/3, 7, 20-24, 26, 50-60, 84,167, 189, 190, 218, 240-243).

Området er regulert til sentrumsformål (bolig, kontor, besøksintensiv virksomhet, forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kultur- og servicefunksjoner), friområde, grønnstruktur og veg i kommunedelplan for Nyhavna, vedtatt 28. april 2016.

Topic Arkitekter AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget sammen med COBE, på vegne av Nyhavna Utvikling AS.

Brev er sendt ut til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet innen høringsfristen 30. november 2023.

For mer informasjon, se topicark.no/varsling.

 

Sist oppdatert: 02.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward