Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerOff-ettersyn: Forset steinbrudd utvidelse (Bromstadtrøberga), detaljregulering, K2016006

Off-ettersyn: Forset steinbrudd utvidelse (Bromstadtrøberga), detaljregulering, K2016006

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av utvidelse av Forset steinbrudd (Bromstadtrøberga) ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring. Berørte offentlige instanser, organisasjoner og grunneiere mm har fått tilsendt brev.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre uttak av masser sør for eksisterende steinbrudd. Tidligere regulert steinbrudd inngår i nytt forslag til regulering.

Uttalefrist er satt til 25. oktober 2019.

Saksdokument kan ses ved å følge linkene nedenfor:

Høringsbrev
Saksframstilling med vedtak

Plandokument:

Plankart
Reguleringsbestemmelser revidert 11.9.2019
Planbeskrivelse sist revidert august 2019

Vedlegg:

Saksframlegg med vedtak
Uttaksetapper for område R2A, datert 6.2.2019
Avslutningsplan datert 31.05.2019
Tverrsnitt avslutningsplan, datert 29.06.2019
Risiko og sårbarhetsanalyse, sist revidert mai 2019
Støyutredning, datert 25.01.2019 
Notat avrenning, datert 13.05.2019 
Bæreevnerapport, datert 12.10.2017 
Uttalelser til varsel om oppstart, okt./nov. 2017

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006