Off-ettersyn: Forset steinbrudd utvidelse (Bromstadtrøberga), detaljregulering, K2016006

Off-ettersyn: Forset steinbrudd utvidelse (Bromstadtrøberga), detaljregulering, K2016006

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av utvidelse av Forset steinbrudd (Bromstadtrøberga) ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring. Berørte offentlige instanser, organisasjoner og grunneiere mm har fått tilsendt brev.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre uttak av masser sør for eksisterende steinbrudd. Tidligere regulert steinbrudd inngår i nytt forslag til regulering.

Uttalefrist er satt til 25. oktober 2019.

Saksdokument kan ses ved å følge linkene nedenfor

Plandokument

Vedlegg

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?