Vedtatt: Gang- og sykkelveg fra Hallset til Solemsbekken, detaljregulering, K2017008

Vedtatt: Gang- og sykkelveg fra Hallset til Solemsbekken, detaljregulering, K2017008

Klæbu kommunestyre vedtok 03.09.2019 detaljregulering av
Gang- og sykkelveg, Hallset- Solemsbekken.

Dokumentene i saken finner du under:

Kunngjøringsbrev
Plankart
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak og saksfremlegg

 

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 19.12.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward