Brøsetekra 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010 - Begrenset høring

Frist for innspill: 03.04.2024

Brøsetekra 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010 - Begrenset høring

Begrenset høring - Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2023-13.03.2023 under tidligere brukt
plannavn Granåsenvegen 1, 3 og 9. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Spørsmål kan rettes til Marte Braarud på tlf. 93 84 36 27 eller 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8633

Sist oppdatert: 06.05.2024

Gå til toppen

arrow_upward