Prosessplan for byutviklingsstrategi, strategi fo areal- og transportutvikling i Trondheim 2050

Frist for innspill: 15.01.2018

Prosessplan for byutviklingsstrategi, strategi fo areal- og transportutvikling i Trondheim 2050

Overnevnte plan er 07.11.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.


Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

 

Byutviklingsstrategien skal ha et langsiktig perspektiv og skue fram mot 2050. Den er overordnet, og skal ha prinsipper og strategier for areal- og transportutvikling i Trondheim for de neste tiårene.

Når strategien er vedtatt skal den angi retning for en klimavennlig byutvikling, og den skal legges til grunn for arbeidet med en ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i den nye kommunen.

Det er definert to overordnete mål for arbeidet:

  1. Byutviklingsstrategien skal vise hvordan kommunen vil følge opp arealforpliktelsene i bymiljøavtalen. Nullvekstmålet skal være en sentral premiss for arbeidet.
  2. Byutviklingsstrategien skal vise hvordan Trondheim kan videreutvikles til en klimavennlig og attraktiv by for næringsliv og innbyggere.

                                          

Sammendrag

Det er prosessplanen - det vil si det dokumentet som beskriver hvordan Trondheim kommune vil arbeide fram en byutviklingsstrategi som nå høres, og som det bes om synspunkter på.

Saksdokumenter

Vedlegg

Se også vår side: Framtidstrondheim

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/21000

Sist oppdatert: 08.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward