Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus

Frist for innspill: 19.01.2019

Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus

Overnevnte plan er 27.11.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /sammendrag

I 2030 skal Trondheim ha et åpent, attraktivt og levende bycampus. Det skal styrke byen som en bærekraftig og internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, og Nordens beste studieby. Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus (VPOR bycampus) angir et nettverk av byrom, viktige sammenhenger i byen for ulike trafikantgrupper og retningslinjer for hvordan disse skal planlegges.

Planen beskriver prinsipper for opparbeidelse av offentlige rom og forbindelser som skal gjelde for hele planområdet. Planen beskriver 41 konkrete tiltak som er aktuelle å gjennomføre i forbindelse med utbygging i området.

 

 Det vil bli arrangert byvandring 11.12.2018 og folkemøte 10.01.2019. Det er også mulig å gi innspill via digital kartløsning eller å arrangere gjestebud.

Mer info på www.bycampus.no

Saksdokumenter

Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus


Vedtak og saksfremstilling

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

  www.bycampus.no

Saksreferanse: 18/30902

Sist oppdatert: 05.12.2018