Olaf Grilstads veg 3, detaljregulering, r20200015

Frist for innspill: 21.11.2020

Olaf Grilstads veg 3, detaljregulering, r20200015

Overnevnte plan er 01.10.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt idrettsbygg (idrettshall og servicebygg) for Byåsen IL. Myra idrettsplass eies av Byåsen IL og er opparbeidet som et nærmiljøanlegg som også har skøytebane om vinteren.

Idrettsbygget er foreslått plassert den delen av området hvor det i dag er lite tilrettelagt for aktivitet. Med noe flytting av aktivitetsflater vil dagens bruk kunne opprettholdes, også islegging på vinteren.

En hall på Myra idrettsplass vil gi gode muligheter til å kombinere innendørs og utendørs aktivitet, og å utvikle Myra som et møtested for nærmiljøet.

Saksdokumenter

Vedlegg

Vedlegg 4. Illustrasjonsplan

Vedlegg 5. ROS-analyse

Vedlegg 6. Trafikknotat

Vedlegg 7. Geoteknisk utredning

Vedlegg 8. VA-notat

Vedlegg 9. VA-plan

Vedlegg 10. Illustrasjonshefte

Vedlegg 11. Vegplaner

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/191

Sist oppdatert: 05.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward