Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Frist for innspill: 22.08.2021

Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Overnevnte plan er 22.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger på eiendommen. Planforslaget viser en ny tomannsbolig (bygg 7A) og en ny enebolig (bygg 7B), totalt tre nye boliger. Eksisterende villa skal bevares og reguleres til hensynssone bevaring sammen med del av hagen foran huset.

Sammendrag

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger på eiendommen. Planforslaget viser en ny tomannsbolig (bygg 7A) og en ny enebolig (bygg 7B), totalt tre nye boliger. Eksisterende villa skal bevares og reguleres til hensynssone bevaring sammen med del av hagen foran huset.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

4. Sol- og skyggestudier.pdf

5. ROS-analyse.pdf

6. Snittegninger.pdf

7. Illustrasjoner.pdf

8. Vegprofil.pdf

Tilleggsnotat til Bygningsrådets møte 22.06.2021.pdf

 

Vedlegg til tilleggsnotat bygningsråds møte 22.06.21:

Vedlegg: 1 Kommentar fra plankonsulent, datert 16.06.2021

Vedlegg 2: Bildedokumentasjon fra plankonsulent, tatt 09.06.2021

Vedlegg 3: 3D-illustrasjon av skyggevirkning fra ny bebyggelse 21. mai

Vedlegg 4: 3D-illustrasjon av skyggevirkning fra ny bebyggelse 23. juni

Vedlegg 5: Henvendelse fra Bryns vei 9, datert 09.06.2021

Vedlegg 6: Henvendelse fra Bryns vei 9, datert 10.06.2021

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/135

Sist oppdatert: 25.06.2021