Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Frist for innspill: 22.08.2021

Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Overnevnte plan er 22.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for kunsthall, Posten Moderne, i Postgården og nytt folketeater, Nye Hjorten Teater, med publikumsrettet aktivitet med sal og scene med over 600 sitteplasser. Planen inkluderer å rive bebyggelse i Apotekerveita 16 og del av Thomas Angells gate 5, og opparbeide et nytt tilbygg på tilsvarende sju til ni etasjer på den ubebygde tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas.

Sammendrag

 Hensikten med planen er å legge til rette for kunsthall, Posten Moderne, i Postgården og nytt folketeater, Nye Hjorten Teater, med publikumsrettet aktivitet med sal og scene med over 600 sitteplasser. Planen inkluderer å rive bebyggelse i Apotekerveita 16 og del av Thomas Angells gate 5, og opparbeide et nytt tilbygg på tilsvarende sju til ni etasjer på den ubebygde tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/73156

Sist oppdatert: 02.08.2021

Gå til toppen

arrow_upward