Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33, detaljregulering, r20210001

Frist for innspill: 03.01.2022

Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33, detaljregulering, r20210001

Overnevnte plan er 09.11.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/Sammendrag

Planforslaget legger til rette for en økt utnyttelse av boliger innenfor eksisterende boligområde. Den nye bebyggelsen består av tre nye leilighetsbygg med små og store boenheter som erstatter dagens tre firemannsboliger i Weidemanns vei 29, 31 og 33. Planforslaget tilsvarer om lag en fordobling av dagens antall boliger, fra dagens 14 boenheter til minimum 26 og maksimalt 30 boenheter. Boenhetene trappes oppover i terrenget sørover fra Weidemanns vei. De tre leilighetsbyggene danner tun og veiter og fører opp til et større, felles uteareal sør i planområdet.

Antikvarisk bebyggelse i Weidemanns vei 27 blir regulert til bevaring med mulighet for at bebyggelsen kan deles opp i flere boenheter.

Høyden på ny bebyggelse er en til to etasjer høyere enn den eksisterende bebyggelsen på naboeiendommene. Videre er den nye bebyggelsen trukket nærmere Weidemanns vei og ligger med gavlsiden mot veien, og fremstår derfor som mer dominerende enn den eksisterende bebyggelsen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/162

Sist oppdatert: 12.11.2021

Gå til toppen

arrow_upward