Klett, kommunedelplan 2022-2034, nytt offentlig ettersyn k20130013

Frist for innspill: 27.06.2022

Klett, kommunedelplan 2022-2034, nytt offentlig ettersyn k20130013

Overnevnte plan er 25.01.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn på nytt av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med kommunedelplan for Klett er

  • å legge til rette for at lokalsenteret på Klett kan utvikles med lokalsenterfunksjoner som
    boliger, handels- og servicetilbud, og offentlige tjenester.
  • å legge til rette for etablering av sosiale møteplasser.
  • å videreføre Klett som viktig landbruksområde.

Saksdokumenter

Tidligere planforslag

Planforslaget som tidligere lå ute til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/22

Sist oppdatert: 17.02.2023