Lerkendal og Valgrinda, områderegulering, r20210040

Frist for innspill: 06.09.2022

Lerkendal og Valgrinda, områderegulering, r20210040

Overnevnte plan er 21.06.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fremtidig oppføring av ny bebyggelse for universitetsformål og universitetets samarbeidspartnere. Planen skal også sikre studentboliger og idrettsbygg for universitetets brukere.

Oppstart av planarbeid ble varslet 17.09.2020. Utvidelse av planområde ble varslet 8.november 2021.

Sammendrag

Innenfor planområdet legges det til rette for fremtidig oppføring av ny bebyggelse for universitetsformål og universitetets samarbeidspartnere. Disse skal være med på å styrke allerede etablerte fagmiljøer og legge til rette for framtidas drift av campus. Planen skal også sikre og etablere funksjoner som er nødvendige for å skape en levende campus med plass til det økende antallet studenter og ansatte.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/26720

Sist oppdatert: 17.02.2023