Nedre Stavsetvegen 2, Stavset barnehage, detaljregulering, r20140043

Frist for innspill: 26.09.2022

Nedre Stavsetvegen 2, Stavset barnehage, detaljregulering, r20140043

Overnevnte plan er 09.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fem-avdelings barnehage med utvidelsesmuligheter til en seks-avdelings barnehage på Stavset.

Sammendrag

Reguleringsplanen tillater bebyggelse over to plan. Barnehagen tenkes lokalisert på første plan og del av andre plan. Sambruksfasiliteter er tiltenkt på andre plan.

Planforslaget vektlegger hensynet til trygg henting og levering av barn, og utforming av gode uteareal inne på barnehagens område. Planforslaget muliggjør sambruk av bebyggelsen med annen offentlig tjenesteyting forenelig med barnehagevirksomheten.

Vesentlige utfordringer har vært støysituasjonen i området og løsning for varelevering til barnehagen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/42

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward