Tilleggshøring Kommuneplanenes arealdel 2022-2034, k20210049

Frist for innspill: 21.08.2023

Tilleggshøring Kommuneplanenes arealdel 2022-2034, k20210049

Byplansjefen vedtar å legge endringer i forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til nytt offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring.

Endringene i planforslaget er vist i revidert plankart datert 01.07.2023 og endringer i bestemmelser datert 01.07.2023.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 og etter Trondheim kommunes delegasjonsregler.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Saken gjelder endringer av Kommunedirektørens forslag oversendt til politisk sluttbehandling 08.05.2023. 

Dette er endringer som følge av:

  • vedtak om høring av endringer fra Bygningsrådet 13.06.2023
  • andre nødvendige endringer som krever høring
  • korrigeringer av Kommunedirektørens planforslag

Høringen

Det er kun endringene som er beskrevet i saksfremlegget som sendes på høring. Innspill til andre deler av planforslaget vil ikke bli vurdert og kommentert i forbindelse med denne høringen.

Høringsfristen settes til seks uker, til 21.08.2023.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/7785

Sist oppdatert: 07.07.2023

Gå til toppen

arrow_upward