Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Rosenborgbassenget, detaljregulering

Frist for innspill: 04.11.2023

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Rosenborgbassenget, detaljregulering

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å skaffe juridisk grunnlag for å bygge en gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget på Nedre Elvehavn, samt å danne rammene for en offentlig medvirkningsprosess for valg av plassering av ny bru.

Det foreligger to alternativer for plassering.

Saksdokumenter

Innspill til planarbeidet sendes innen 3. november 2023 til Asplan Viak AS v/Ida Haukeland Janbu, på eller i brev til Asplan Viak
AS, Abels gate 9, 7030 Trondheim.

Mer informasjon finnes på:

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/13415

Sist oppdatert: 02.01.2024